Tin tức & truyền thông

CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG NHẬN BẰNG KHEN CỦA ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

  • 04:53 - 13/12/2010
  • 3064

PCLamDongTình hình mưa lũ đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản của nhân dân các tỉnh tỉnh miền Trung. Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN)  Tỉnh Lâm Đồng về việc quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh bị lũ lụt, Đảng uỷ, Ban Giám đốc, Công đoàn và Đoàn Thanh niên Công ty Điện lực Lâm Đồng đã vận động CBCNV đóng góp tối thiểu một ngày lương.

Bà Đỗ Thị Ánh Chủ tịch Công đoàn Công ty nhận bằng khen tại lễ tổng kết.

Toàn thể CBCNV Công ty đã nhiệt tình hưởng ứng nhằm thể hiện tấm lòng “Nhường cơm sẻ áo”, “Thương người như thể thương thân”. Tổng số tiền quyên góp được là 94.013.000 đồng, chuyển kịp thời tới UBMTTQVN Tỉnh Lâm Đồng để giúp đỡ cho đồng bào đang gặp khó khăn, thiệt hại do bão lũ gây ra.

Ngày 10 tháng 11 năm 2010, UBMTTQVN Tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức tổng kết cuộc vận động ủng hộ cho đồng bào các tỉnh miền Trung bị lũ lụt, nhân dịp này Chủ tịch UBMTTQVN - Tỉnh Lâm Đồng đã biểu dương và tặng bằng khen cho Công ty Điện lực Lâm Đồng. 

PC Lâm Đồng
Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan