Tin tức & truyền thông

Giải quyết vướng mắc thi công đường điện hạ thế nông thôn

  • 06:38 - 13/12/2010
  • 3221

PC_LongAnVừa qua,  Sở Công thương và Công ty Điện lực Long An đã làm việc với UBND huyện Cần Đước về việc giải quyết vướng mắc thi công đường dây điện hạ thế nông thôn năm 2010.

Từ năm 2000 đến nay huyện Cần Đước được đầu tư lưới điện hạ thế và điện kế cụm nông thôn, thay dần những trụ cột xiêu vẹo, đảm bảo đạt chất lượng điện sử dụng cho nhân dân địa phương. Nhằm tạo điều kiện đưa điện về vùng nông thôn, đặc biệt là những hộ nghèo, Ủy ban nhân dân huyện đã có lộ trình, kế hoạch cụ thể đề ra ngay từ đầu năm. Để hoàn chỉnh đầu tư các công trình hỗ trợ đường dây hạ thế các xã, huyện đã tiến hành điều chỉnh bổ sung các công trình điện hạ thế vào kế hoạch xây dựng cơ bản với số tiền là 874,5 triệu đồng. Tuy nhiên, do nhu cầu đầu tư lưới điện hạ thế phục vụ sinh hoạt và thắp sáng cho nhân dân còn nhiều  nên các xã đã tiến hành họp dân, lấy ý kiến thống nhất nhân dân đóng góp 50%, vốn còn lại huyện hỗ trợ. Hiện nay, trong tổng số 15 công trình đường dây hạ thế thì có 4 công trình ở Long Cang, Phước Vân, Long Hòa và Long Hựu Tây đã đấu nối để chuẩn bị đưa vào vận hành. Các công trình còn lại, ngành điện đã thiết kế rải trụ điện và sẽ được thi công trong thời gian tới.

Qua thực tế trên địa bàn huyện, Sở công thương và Công ty Điện lực Long An sẽ có hướng dẫn cụ thể đối với Điện lực Cần Đước và Phòng kinh tế hạ tầng để có kế hoạch thực hiện, giải quyết những vướng mắc nhằm đạt tiến độ đề ra từ nay đến cuối năm 2010

PC Long An
Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan