Lĩnh vực hoạt động

Đóng điện thành công trạm biến áp 220 kV Dung Quất

  • 03:59 - 20/06/2012
  • 3076
Ban Quản lý dự án Các công trình điện miền Trung đã phối hợp với Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Trung cùng các đơn vị liên quan tổ chức đóng điện, mang tải thành công trạm biến áp 220 kV Dung Quất.Một góc trạm biến áp 220 kV Dung Quất
Trạm biến áp 220 kV Dung Quất được xây dựng trên địa bàn xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi với thiết kế bao gồm 1 MBA 220/110 kV có công suất 125 MVA, 2 đường dây 220 kV, 6 đường dây 110 kV (đường dây 171 nối với trạm 110 kV Dung Quất, đường dây 172 nối với trạm 500 kV Quảng Ngãi, đường dây 175, 176 nối với trạm 110 kV Cảng Dung Quất, 2 đường dây 110 kV cấp điện cho khu công nghiệp Vạn Tường).

Việc đóng điện thành công và đưa vào vận hành trạm biến áp 220 kV Dung Quất góp phần nâng cao chất lượng điện áp, đảm bảo cung cấp điện liên tục, ổn định cho khu công nghiệp Dung Quất nói riêng cũng như khu vực tỉnh Quảng Ngãi nói chung.
Đánh giá bài viết
EVN CPC

Bài viết liên quan