Lĩnh vực hoạt động

Thông báo số 24/TB-BCT ngày 18/01/2011 của Bộ Công Thương Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng tại cuộc họp về tình hình cung ứng điện cho sản xuất Thép và Xi măng năm 2011.

  • 21:10 - 02/03/2011
  • 2885
Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan