Lĩnh vực hoạt động

Thông cáo báo chí về tình hình cung ứng điện 6 tháng đầu năm 2011 và kế hoạch tiếp theo.

  • 04:54 - 20/07/2011
  • 3451

Thông cáo báo chí của Cục Điều tiết Điện lực- Bộ Công Thương Về tình hình thực hiện cung ứng điện 6 tháng đầu năm 2011 và kế hoạch cung ứng điện 6 tháng cuối năm 2011

Xem

Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan