Lĩnh vực hoạt động

Kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện 6 tháng cuối năm 2011

  • 08:44 - 13/09/2011
  • 3629

23-don-vi-thuoc-EVN-vi-pham-Luat-bao-ve-moi-truong-202123-1Ngày 09/9/2011, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 4560/QĐ-BCT về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện 6 tháng cuối năm 2011.

Theo tính toán, công suất cực đại (Pmax) toàn quốc 6 tháng cuối năm 2011 là 16.700 MW. Tổng sản lượng điện sản xuất của các nhà máy điện (tại đầu cực máy phát) và nhập khẩu 6 tháng cuối năm 2011 là 56,95 tỷ kWh, trong đó, sản lượng thủy điện là 25,038 tỷ kWh; nhiệt điện than 9,41 tỷ kWh; nhiệt điện tua bin khí 19,367 tỷ kWh; nhiệt điện dầu là 1,075 tỷ kWh (dầu FO là 0,455 tỷ kWh, dầu DO là 0,62 tỷ kWh); sản lượng điện nhập khẩu từ Trung Quốc là 2,06 tỷ kWh.Căn cứ vào kết quả này, Bộ Công Thương giao nhiệm vụ cụ thể cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp than và khoáng sản Việt Nam và Sở Công Thương các tỉnh, thành phố, Cục Điều tiết Điện lực tổ chức thực hiện kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện 6 tháng cuối năm 2011.

 

Đánh giá bài viết
TCCN Online

Bài viết liên quan