Lĩnh vực hoạt động

Nhà máy thủy điện Đa Siat đạt 100% sản lượng điện kế hoạch năm 2011

  • 02:11 - 18/10/2011
  • 3724

images-stories-tintuc-da_siat-360x240Tính đến 24h00 ngày 12/10/2011, Nhà máy thủy điện Đa Siat đã phát được 47,984 triệu kWh điện thương phẩm, đạt 100% kế hoạch sản lượng của cả năm 2011 (kế hoạch năm 2011 là 47,976 triệu kWh).

Để đạt được sản lượng điện trước 2,5 tháng so với kế hoạch cả năm, tập thể CBCNV nhà máy liên tục túc trực vận hành và sửa chữa mỗi khi nhà máy có sự cố; Cố gắng tận dụng mỗi khi nguồn nước về, đồng thời duy tu bảo dưỡng thường xuyên máy móc thiết bị nhằm đảm bảo nhà máy và đường dây đấu nối hoạt động liên tục trong thời gian tích nước. Đây là cố gắng rất lớn của lãnh đạo và tập thể CBCNV trong toàn Công ty.

Cũng trong dịp này, Ông Nguyễn Văn Thịnh – Tổng Giám đốc Công ty đã gửi lời chúc mừng đến toàn thể lực lượng vận hành và sửa chữa nhà máy Đa Siat, đồng thời trích khoản tiền thưởng là 20.000.000 để thưởng cho lực lượng vận hành và sửa chữa nhà máy Đa Siat tại Chi nhánh Lâm Đồng.

Đánh giá bài viết
SHP

Bài viết liên quan