Lĩnh vực hoạt động

Hậu Giang: Đầu tư phát triển lưới điện nông thôn

  • 05:02 - 29/10/2010
  • 4226

Để đầu tư, phát triển lưới điện nông thôn, Tổng công ty Điện lực miền Nam (Tập đoàn Điện lực Việt Nam) đã đầu tư 32,29 tỷ đồng (UBND tỉnh Hậu Giang ứng trước vốn và ngành điện sẽ hoàn trả sau 5 năm) xây dựng 38 km đường dây trung áp; 105 km đường dây hạ áp, và trạm biến áp có tổng dung lượng 1.325 kVA.

 

Đến đầu tháng 10/2010, Điện lực Hậu Giang đẫ thi công 85% khối lượng dự án, cấp điện cho 2.547 hộ dân của 20 xã, thị trấn, nâng tỷ lệ số hộ dân có điện trong toàn tỉnh lên 96,7%
 Trong ảnh: Đội thi công lưới điện Công ty Điện lực Hậu Giang vận chuyển thiết bị để lắp đặt lên lưới.

 

 

 

Đánh giá bài viết
icon.com.vn

Bài viết liên quan