Lĩnh vực hoạt động

PC Lâm Đồng: Thống nhất Danh mục đầu tư xây dựng giai đoạn 2013 – 2015

  • 03:15 - 20/06/2012
  • 1964

Ngày 18/6/2012, Công ty Điện lực Lâm Đồng và Công ty Lưới điện cao thế miền Nam đã thống nhất các danh mục đầu tư xây dựng giai đoạn 2013 – 2015.

 Tham dự có ông Thái Đắc Toàn, Phó giám đốc Công ty Điện lực Lâm Đồng, các ông trưởng, phó phòng Kế hoạch Kỹ thuật, phòng Điều độ, phòng Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động Công ty; Về phía Công ty Lưới điện Cao thế miền Nam, có ông Thái Tín, Phó Giám đốc Công ty lưới điện cao thế miền Nam, ông Dương Chí Hùng, Giám đốc Chi nhánh Cao thế Lâm Đồng và đại diện Sở Công thương Lâm Đồng.

Theo nhận định của Chi nhánh Điện cao thế Lâm Đồng, việc phát triển phụ tải trên toàn địa bàn tỉnh Lâm Đồng khoảng 15%/năm thì lưới điện 110kV trong khu vực vẫn đảm bảo cung cấp điện đến năm 2015.

Tuy nhiên, để có một hệ thống lưới điện ổn định, giảm tổn thất điện năng, đáp ứng được các yêu cầu về mặt kỹ thuật cần tăng cường tiết diện dây dẫn cho đường dây 110kV Bảo Lộc – Di Linh và dây dẫn cho đường dây 110kV Đa Nhim – Đà Lạt 1; Xúc tiến và đẩy nhanh tiến độ trạm 110kV Lâm Hà.

Các bên cũng đã kiến nghị Bộ Công thương sớm phê duyệt qui hoạch phát triển Điện lực tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020./.

PC Lâm Đồng
Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan