Lĩnh vực hoạt động

Phê duyệt danh mục dự án "Phân phối hiệu quả" ở các tổng công ty điện lực

  • 03:43 - 20/06/2012
  • 2316

Trên cơ sở đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt danh mục dự án "Phân phối hiệu quả", vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB).Ktra-Bao_triThủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục chuẩn bị, thẩm định và phê duyệt dự án theo đúng các quy định hiện hành.

Bộ Tài chính xem xét về cơ chế tài chính trong nước cho dự án, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Dự án "Phân phối hiệu quả" được triển khai ở 5 tổng công ty điện lực: miền Bắc, miền Trung, miền Nam, thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh để đầu tư nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng, khả năng cung cấp và độ tin cậy của hệ thống phân phối điện năng, thông qua việc nâng cấp, mở rộng và hiện đại hóa hệ thống lưới điện phân phối 110kV, trung hạ thế và hệ thống công tơ đo đếm.

Khi hoàn thành, Dự án sẽ góp phần cải thiện đáng kể tình hình cung cấp điện cho những địa phương nằm trong phạm vi dự án, phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân ngày một tốt hơn./.

Icon
Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan