Lĩnh vực hoạt động

Triển khai các dự án cải tạo lưới điện phân phối ADB, KFW

  • 05:35 - 28/09/2012
  • 1844
Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã tổ chức Hội nghị triển khai các dự án cải tạo lưới điện phân phối khu vực miền Trung - Tây Nguyên vay vốn ADB, KFW.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và EVN, EVNCPC đã xây dựng đề án thực hiện các biện pháp để đến năm 2015, tổn thất điện năng trong toàn EVNCPC không vượt quá 6,3%. Đây là nhiệm vụ, mục tiêu rất khó khăn và không thể hoàn thành nếu không có giải pháp tích cực và tập trung thực hiện tốt các giải pháp đề ra. Trong 8 tháng đầu năm 2012, tổn thất điện năng toàn EVNCPC đạt khoảng 8,05%, do đó trong 4 tháng cuối năm phải phấn đấu để đạt mức 7,3%. Từ năm 2013 - 2015, mỗi năm EVNCPC phải giảm tổn thất điện năng khoảng 0,3-0,4 % để đảm bảo mục tiêu đề ra. Nhiệm vụ trên bắt buộc EVNCPC phải tập trung mọi nguồn lực và giải pháp để thực hiện theo chủ trương của Chính phủ và EVN giao. Đầu tư cải tạo lưới điện nông thôn tiếp nhận trên địa bàn 10 tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và đưa dự án vào khai thác sử dụng đúng tiến độ trong năm 2014 là một trong những giải pháp trọng tâm hàng đầu, trong đó đối với dự án vay vốn KFW phải hoàn thành và giải ngân vốn trước 30/6/2014 theo yêu cầu từ nhà tài trợ. Nếu hoàn thành 2 dự án này, sẽ giảm được tổn thất điện năng trong toàn Tổng công ty khoảng 0,1 %, góp phần quan trọng trong việc giảm tổn thất điện năng của Tổng công ty từ nay đến năm 2015.

Ngoài ra, 2 dự án trên hoàn thành sẽ giải quyết cơ bản những tồn tại của lưới điện nông thôn tiếp nhận hiện nay như: Tình trạng mất an toàn, không đảm bảo chất lượng điện và điều kiện mua bán điện... Với ý nghĩa đó, các dự án cải tạo lưới điện vay vốn ADB, KFW là các dự án trọng tâm trong công tác đầu tư xây dựng của EVNCPC trong các năm tới.

Dự án ADB, KFW được đầu tư trên địa bàn 10 tỉnh miền Trung - Tây Nguyên với tổng mức đầu tư khoảng 1.900 tỷ đồng. Các dự án sẽ được cải tạo, mở rộng hệ thống đường dây trung áp, trạm biến áp và lưới điện hạ áp đến công tơ. Đối với dự án ADB, nhà tài trợ sẽ bố trí một nguồn vốn không hoàn lại khoảng 2 triệu USD để hỗ trợ cho các hộ nghèo đầu tư mạng điện trong nhà. Dự kiến 2 dự án sẽ hoàn thành, đóng điện trong năm 2014.
Đánh giá bài viết
EVN CPC

Bài viết liên quan