Lĩnh vực hoạt động

NPT vay hơn 110 triệu USD để đầu tư lưới điện truyền tải

  • 05:22 - 03/11/2012
  • 1827
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) vừa ký kết bản ghi nhớ kết quả đàm phán khoản vay cho Dự án "Đầu tư lưới điện truyền tải 2" cho Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia (NPT), tương đương 110,19 triệu USD.

Đây là khoản vay do ADB và AFD đồng tài trợ thuộc Chương trình đầu tư lưới điện truyền tải giai đoạn 2011 – 2020, thuộc phân kỳ 2 của Khoản vay phân kỳ (MFF) bao gồm 4 phân kỳ đã được ADB và NPT thỏa thuận và ký kết biên bản ghi nhớ từ tháng 11/2010. Thời hạn triển khai dự án là 5 năm (2012-2016).

Dự án bao gồm 03 tiểu dự án: đường dây 500 kV Pleiku-Mỹ Phước-Cầu Bông; đường dây 220 kV – Cầu Bông – Hóc Môn – rẽ Bình Tân và đường dây 220 kV Cầu Bông – Đức Hòa. Theo thỏa thuận đồng tài trợ, AFD sẽ tài trợ 75 triệu EUR cho 03 gói thầu vật tư thiết bị của đường dây 500 kV Pleiku-Mỹ Phước-Cầu Bông; ADB tài trợ 02 gói thiết bị còn lại của đường dây này. Chi phí xây lắp do NPT tự thu xếp từ nguồn vốn thương mại trong nước và vốn đối ứng của NPT. Ngoài ra, ADB tài trợ toàn bộ chi phí mua sắm vật tư thiết bị và xây lắp của 2 đường dây 220 kV cùng với các chi phí tăng cường năng lực, tư vấn cho dự án.

Ngân hàng Nhà nước sẽ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để ADB và NPT triển khai các thủ tục liên quan theo quy định, sớm ký kết Hiệp định vay./.

Đánh giá bài viết
EVNnews

Bài viết liên quan