Lĩnh vực hoạt động

Cấp điện cho đảo Lý Sơn bằng cáp ngầm

  • 03:03 - 12/11/2012
  • 2365
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã xem xét phương án sơ bộ cấp điện cho huyện đảo Lý Sơn bằng cáp ngầm với tổng đầu tư gần 1.096 tỷ đồng.


Đảo Lý Sơn. Ảnh: Internet
Quy mô dự án gồm: 10 km đường dây trên không đi trên đất liền, 26 km đường dây cáp ngầm qua biển và 3 km đường dây trên không đi trên đất liền huyện đảo. Với phương án cấp điện bằng cấp điện áp 22 kV thì tổng mức đầu tư dự kiến gần 819 tỷ đồng và với phương án cấp điện bằng cấp điện áp 110 kV thì tổng mức đầu tư dự kiến gần 1.096 tỷ đồng.

EVN giao cho Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) làm chủ đầu tư, Công ty CP tư vấn điện 4 là đơn vị tư vấn, khảo sát thực tế. Dự kiến, các đơn vị sẽ khảo sát lại các thông tin chuẩn xác để trình EVN trước ngày 30/4/2013. EVN đề nghị Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi trình UBND tỉnh và các cấp có thẩm quyền phê duyệt bổ sung quy hoạch cấp điện huyện đảo Lý Sơn bằng cáp ngầm, làm cơ sở thực hiện đầu tư.

Dự án sẽ được thực hiện trong khoảng 2 năm. Khi đưa vào vận hành sẽ cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục cho toàn bộ huyện đảo, đảm bảo an ninh quốc phòng và phát triển kinh tế- xã hội.
Đánh giá bài viết
EVNnews

Bài viết liên quan