Lĩnh vực hoạt động

Đầu tư thiết bị “hỗ trợ cho hệ thống điện Việt Nam”

  • 08:00 - 20/12/2012
  • 1590

Ngày 19/12, tại Hà Nội, Trung tâm điều độ Hệ thống điện Quốc gia (A0) và nhà thầu - Công ty Open System International, Hoa Kỳ (OSI) đã ký hợp đồng “Cung cấp, lắp đặt và thí nghiệm hiệu chỉnh hệ thống SCADA/EMS” tại các trung tâm điều độ hệ thống điện của hệ thống.

Hệ thống thiết bị SCADA/EMS có vai trò cực kỳ quan trọng trong việc hỗ trợ công tác vận hành hệ thống điện quốc gia cũng như hệ thống điện các miền.

Dự án nhằm trang bị một hệ thống tích hợp chặt chẽ, phân bố về mặt địa lý và dự phòng đặt tại 4 trung tâm điều khiển hệ thống điện là A0, Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Bắc, miền Trung và miền Nam (A1, A2, A3).

Ngoài việc đáp ứng nhu cầu giám sát, quản lý và điều khiển dữ liệu, phụ tải theo nhu cầu, với những cải tiến trong phân cấp điều khiển giám sát và trong cấu trúc thu thập số liệu có kết hợp với hệ thống quản lý năng lượng, dự án còn cung cấp hệ thống dữ liệu cho thị trường điện Việt Nam, đảm bảo hệ thống điện vận hành tin cậy, an toàn và kinh tế.

Dự án SCADA/EMS thuộc nguồn vốn tài trợ của dự án Second Transmission and Distribution (Truyền tải và phân phối điện) vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB), với tổng mức đầu tư 400 tỷ đồng; trong đó, vốn vay WB khoảng 14,5 triệu USD, gồm hợp đồng cung cấp, lắp đặt và thí nghiệm hiệu chỉnh có giá trị khoảng 13,3 triệu USD và hợp đồng tư vấn khoảng 1,2 triệu USD.

Thời gian thực hiện dự án là 27 tháng, hoàn thành vào đầu năm 2015.

Đánh giá bài viết
Báo Nhân dân

Bài viết liên quan