Lĩnh vực hoạt động

Hoàn thành các công trình thuộc dự án năng lượng nông thôn 2

  • 00:57 - 26/12/2012
  • 1773

Dự án (DA) năng lượng nông thôn II (REII) được triển khai tại 25 tỉnh, thành phố trong cả nước từ năm 2005 theo Hiệp định Tín dụng Phát triển của Hiệp hội phát triển quốc tế và Hiệp định tài trợ năm 2009 với tổng kinh phí của hai đợt tín dụng gần 420 triệu USD. Mục tiêu của DA là cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới hệ thống lưới điện nông thôn, nhằm cải thiện dịch vụ cung cấp điện năng với chất lượng tốt; giá bán điện theo đúng quy định của Nhà nước.

Công nhân PC Cà Mau sửa chữa lưới điện. Ảnh PC Cà Mau.

Với nguồn vốn được phân bổ của Dự án tại giai đoạn II, Tổng công ty Điện lực miền Nam đã tập trung nâng cấp hệ thống lưới điện tại 7 xã thuộc tỉnh Cà Mau với khối lượng: xây dựng mới 177,55km đường dây trung thế (ĐDTT) 1 pha; 36,4km ĐDTT 3 pha; cải tạo 6,95km ĐDTT 1 pha thành 3 pha; cải tạo 120,34km ĐDTT 3 pha; cải tạo, xây dựng mới 157 trạm biến áp với dung lượng 2.822,5 kVA; tổng giá trị đầu tư gần 84 tỷ đồng.

100% công trình đã đóng điện đưa vào vận hành, bảo đảm cấp điện ổn định cho 4.234 hộ dân nông thôn, nâng tỷ lệ hộ dân có điện sử sụng của tỉnh Cà Mau năm 2012 lên 96,5%.

Về mặt kinh tế, sau khi đóng điện, chất lượng điện năng ở những địa phương này luôn ổn định, không có hiện tượng cuối nguồn bị sụt áp và tỉ lệ tổn thất điện năng giảm đáng kể. Về mặt xã hội, từ khi các công trình điện thuộc DA REII đưa vào sử dụng, người dân đã có điều kiện đầu tư máy móc, thiết bị để phát triển một số ngành tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, góp phần giải quyết việc làm cho lao động ở khu vực nông thôn. Ngoài ra DA REII còn cải thiện mỹ quan cho bộ mặt nông thôn thêm phần khang trang, hiện đại hơn, hoàn thành tiêu chí về điện trong Chương trình xây dựng nông thôn mới./.

Đánh giá bài viết
PC Cà Mau

Bài viết liên quan