Lĩnh vực hoạt động

Đóng điện thành công dự án nâng công suất cấp điện cho Lào qua cửa khẩu Lao Bảo

  • 08:17 - 26/12/2012
  • 1420
Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Trung đã đóng điện thành công dự án nâng công suất cấp điện cho Lào qua cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị).Kỹ sư CPCETC kiểm định các thiết bị đo đếm điện năng.
Trước đó, Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã thống nhất với Tổng Công ty Điện lực Lào nâng công suất bán điện từ Việt Nam sang tỉnh Savanakhet (Lào) qua cửa khẩu Lao Bảo. Hệ thống chuyển đổi điện áp 22kV sẽ được Việt Nam cung cấp cho Lào, chi phí xây dựng đường dây 22kV do Lào chi trả.

Việc cung cấp điện cho Lào được EVNCPC rất chú trọng. EVNCPC đã giao PC Quảng Trị đã cải tạo đường dây 35kV cũ cung cấp điện cho Lào thành đường dây 22kV mới và xây dựng 1 đường dây 22kV đi kết hợp từ TBA 110kV Lao Bảo đến TBA trung gian Densavan để cấp điện bằng mạch kép 22kV cho Lào. Với 2 đường dây 22kV này, việc cung cấp điện cho tỉnh Savanakhet (Lào) sẽ được đảm bảo duy trì một cách ổn định và liên tục.
Đánh giá bài viết
EVNnews

Bài viết liên quan