Về chúng tôi

TCBC: Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2015

  • 08:42 - 12/10/2015
  • 744

I. Tình hình hoạt động ĐTXD và SXKD 9 tháng năm 2015:

1.   Về sản xuất - kinh doanh và cung ứng điện:

Trong tháng 9 và 9 tháng năm 2015, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã nỗ lực cung cấp đủ điện, an toàn phục vụ phát triển kinh tế xã hội, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân.

Các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh điện năng đều đạt tvượt mức kế hoạch. Cụ thể:

 

 

- Sản lượng toàn hệ thống điện tháng 9/2015 đạt 13,9 tỷ kWh. Lũy kế 9 tháng đạt 121,1 tỷ kWh, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước.

- Điện sản xuất và mua tháng 9/2015 đạt 13,6 tỷ kWh. Luỹ kế 9 tháng ước đạt 118,87 tỷ kWh, tăng 12,16% so với cùng kỳ năm trước, trong đó điện sản xuất đạt 50,1 tỷ kWh, tăng 8,06%; thủy điện chiếm 36,48%, nhiệt điện than chiếm 32,66%, tua-bin khí chiếm 29,48%, nhiệt điện dầu chiếm 0,29%, nhập khẩu chiếm 1,1%.

- Điện thương phẩm tháng 9/2015 đạt 12,88 tỷ kWh. Luỹ kế 9 tháng ước đạt 106,75 tỷ kWh, tăng 12% so cùng kỳ, trong đó điện thương phẩm nội địa đạt 105,79 tỷ kWh và tăng trưởng 12,17% (miền Bắc tăng 14,46%, miền Trung tăng 10,61%, miền Nam tăng 10,26%), điện cấp cho công nghiệp - xây dựng tăng 11,52%, điện cấp cho thương mại tăng cao ở mức 22,56%, điện cấp cho quản lý và tiêu dùng tăng 10,87%.

- Về tình hình thuỷ văn: 3 tháng đầu năm 2015 tổng lượng nước về các hồ thủy điện miền Bắc và miền Trung tương đối tốt. Nhưng từ các tháng cuối mùa khô và các tháng mùa lũ, do chịu ảnh hưởng của hiện tượng Elnino, các hồ thủy điện đều có lượng nước về rất ít so trung bình nhiều năm, đặc biệt thủy điện khu vực Tây Nguyên có diễn biến thủy văn khô cạn nhất. Tổng lượng nước về các hồ thủy điện tính đến hết tháng 9 năm 2015 thấp hơn giá trị cùng kỳ năm 2014 là 22 tỷ m3; thấp hơn giá trị trung bình nhiều năm là 29 tỷ m3. Mực nước của từng hồ thủy điện cũng đều thấp hơn giá trị cùng kỳ năm 2014.

- Tiết kiệm điện: Trong 9 tháng năm 2015, cả nước ước thực hiện tiết kiệm được 2,327 tỷ kWh, bằng 2,18% sản lượng điện thương phẩm.

2.   Tình hình thực hiện các dự án đầu tư xây dựng:

Nhìn chung trong 9 tháng đầu năm 2015, hầu hết các dự án đều bám sát tiến độ năm 2015 do Tập đoàn giao. Công tác thu xếp vốn và giải ngân thuận lợi, cơ bản đáp ứng yêu cầu các dự án.

a. Về nguồn điện:

- Đã hòa lưới phát điện 5/7 tổ máy so với kế hoạch đầu năm với tổng công suất đạt 2.654/3.314MW, gồm: Nhiệt điện Mông Dương 1 (2x540MW), Nhiệt điện Duyên Hải 1 (2x622MW) và tổ máy 2 Nhiệt điện Ô Môn I (330MW).

- Thả thành công rotor tổ máy 1 Thủy điện Huội Quảng và hoàn thành đóng cống dẫn dòng thi công, tích nước hồ chứa Thủy điện Lai Châu.

- Đã hoàn thành mục tiêu chống lũ năm 2015 an toàn đối với toàn bộ 6 dự án thủy điện: Huội Quảng, Lai Châu, Trung Sơn, Sông Bung 2, Bản Vẽ và Bản Chát.

- Đảm bảo cung cấp đủ than cho các nhà máy nhiệt điện trong điều kiện khu vực Quảng Ninh bị ảnh hưởng nặng nề do hậu quả mưa bão. Đặc biệt đã đảm bảo đủ than và huy động tối đa các tổ máy tại Nhiệt điện Vĩnh Tân 2, Nhiệt điện Duyên Hải 1 đáp ứng yêu cầu cung cấp điện khu vực phía Nam trong mùa khô 2015 và trong thời gian thời gian cắt khí.

- Các dự án nguồn điện cấp bách cấp điện cho miền Nam (gồm các dự án tại các Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, Duyên Hải) và các dự án: Nhiệt điện Thái Bình, Thủy điện Sông Bung 2, Thủy điện Trung Sơn, Thủy điện tích năng Bắc Ái, Nhiệt điện Ô Môn 3, 4 đều bám sát mục tiêu tiến độ.

- Về công tác trồng bù rừng thay thế thuộc các dự án thủy điện (18 dự án):

+ Đã hoàn thành 03 dự án và được cấp chứng nhận (A Vương, Sông Ba Hạ, Buôn Tua Srah);

+ Đã phê duyệt phương án và chuyển tiền đợt 1 của 14 dự án (Sông Tranh 2, Bản Vẽ, Đồng Nai 3, 4; An Khê - Knak, Sông Bung 4, Trung Sơn, Thượng Kon Tum, Sơn La, Bản Chát, Lai Châu, Tuyên Quang, Sê San 4, Sông Bung 2).

+ Riêng dự án Thủy điện Huội Quảng, UBND tỉnh Lai Châu đã đồng ý chuyển sang hình thức chuyển tiền thay cho phương án chủ đầu tư thực hiện (EVN sẽ chuyển tiền trong tháng 10/2015).

b. Về lưới điện:

Trong 9 tháng năm 2015, hoàn thành đóng điện 142 công trình (gồm 4 công trình 500kV, 27 công trình 220kV và 111 công trình 110kV); khởi công xây dựng được 113 công trình (gồm 5 công trình 500kV, 28 công trình 220kV và 80 công trình 110kV).

Đã hoàn thành các công trình lưới điện quan trọng đảm bảo cấp điện cho TP. Hà Nội (gồm các đường dây 220kV Vân Trì - Chèm, Chèm - Tây Hồ và trạm biến áp 220kV Tây Hồ), cấp điện SAMSUNG Bắc Ninh (Lắp máy 220kV tại trạm biến áp Hiệp Hòa và đường dây 110kV Hiệp Hòa - Yên Phong).

Các dự án cấp điện nông thôn, miền núi, hải đảo

- Hoàn thành các dự án cấp điện cho trung tâm hành chính huyện Kiên Hải (tỉnh Kiên Giang) và cấp điện cho xã đảo Thạnh An (huyện Cần Giờ - TP. Hồ Chí Minh).

- Đã khởi công dự án cấp điện cho xã đảo Lại Sơn (thuộc huyện đảo Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang), dự án cấp điện cho các hộ dân chưa có điện tỉnh Sơn La năm 2015. Hiện đang khẩn trương hoàn thiện thủ tục để khởi công các dự án cấp điện cho xã đảo Hòn Nghệ (huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang) và cụm đảo Cù Lao Chàm (thuộc xã đảo Tân Hiệp, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam) trong năm 2015. Đồng thời đang triển khai các thủ tục để cấp điện cho huyện đảo Bạch Long Vỹ (TP. Hải Phòng) và đảo bé Lý Sơn (Quảng Ngãi).

- Đã khởi công dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Nghệ An giai đoạn 2014 - 2016 (thuộc Chương trình 2081) để cấp điện cho 233 thôn, bản thuộc 54 xã thuộc 8 huyện miền núi tỉnh Nghệ An gồm: Quế Phong, Quỳ Hợp, Thanh Chương, Quỳ Châu, Anh Sơn, Kỳ Sơn, Con Cuông, Tương Dương.

c. Thu xếp vốn và giải ngân:

Giá trị đầu tư xây dựng toàn Tập đoàn trong 9 tháng qua ước đạt 84.914 tỷ đồng, giá trị giải ngân đạt 68.038 tỷ đồng. Một số dự án có khối lượng thực hiện đạt cao như: thủy điện Lai Châu, thủy điện Huội Quảng, thủy điện Sông Bung 2 và nhiệt điện Vĩnh Tân 2, nhiệt điện Thái Bình, nhiệt điện Duyên Hải 3.

II. Nhiệm vụ công tác trong tháng 10/2015:

Dự kiến tháng 10/2015, phụ tải của hệ thống có thể đạt tới 457 triệu kWh/ngày, công suất lớn nhất khoảng 24.790 MW. Công suất khả dụng của Hệ thống điện Quốc gia khoảng từ 28.000 - 29.080 MW. Như vậy trong tháng 10/2015, Hệ thống điện đáp ứng đủ công suất cho nhu cầu phụ tải và có dự phòng.

Mục tiêu vận hành HTĐ tháng 10/2015: khai thác hợp lý các nhà máy thuỷ điện để đảm bảo yêu cầu cấp nước hạ du và mục tiêu tích nước cuối năm. Tập trung đảm bảo cấp than cho Nhiệt điện Duyên Hải 1 và Vĩnh Tân 2 để cấp điện cho miền Nam. Đảm bảo vận hành an toàn lưới điện 220 - 500kV, nhất là đường dây 500kV Bắc - Nam.

Trong công tác đầu tư xây dựng: Trong tháng 10/2015 dự kiến hoàn thành hạ rotor tổ máy 1 Thủy điện Lai Châu; cấp PAC tổ máy 2 Nhiệt điện Vĩnh Tân 2, cấp PAC tổ máy 1 và hoàn thành thử nghiệm tổ máy 2 Nhiệt điện Mông Dương 1, cấp PAC cả 2 tổ máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1; nghiệm thu bàn giao công trình Thủy điện Bản Chát.

Về lưới điện: Tập trung xử lý tồn tại để hoàn thành đóng điện các công trình: đường dây 500kV Sơn La - Lai Châu, các công trình đường dây 220kV đấu nối sau trạm biến áp 500kV Cầu Bông, Phan Thiết - Phú Mỹ 2, Thường Tín - Kim Động và đường dây 110kV Mường La - Sơn La mạch 2.

Trong công tác phòng chống lụt bão: EVN tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, các Tổng Công ty/Công ty Điện lực, các nhà máy thủy điện chủ động chuẩn bị sẵn sàng các phương án phòng chống bão lụt, phương án bảo vệ và vận hành an toàn hồ chứa để đối phó kịp thời với các diễn biến bất thường của thời tiết và thiên tai; đẩy mạnh công tác tuyên truyền sử dụng an toàn điện mùa mưa bão, tình hình cung ứng điện, sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả.

 

        THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Ban Quan hệ cộng đồng - Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

Điện thoại: 04.66946405/66946413                           Fax: 04.66946402

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình - Hà Nội;

Website: www.evn.com.vn, www.tietkiemnangluong.vn

 

Đánh giá bài viết
Ban QHCĐ - EVN

Bài viết liên quan