Về chúng tôi

Công điện Thượng khẩn của Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam về đối phó với ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và cơn bão số 7 - Sarika

  • 14:51 - 17/10/2016
  • 929

Thực hiện chỉ đạo trong Công điện số 1827/CĐ-TTg ngày 15/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Công điện số 9817/BCT-PCTT của Ban chỉ huy PCTT&TKCN Bộ Công Thương ngày 15/10/2016 về đối phó với ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và cơn bão số 7 - Sarika (bản chụp đính kèm), để chủ động phòng chống, hạn chế thiệt hại do bão và mưa lũ gây ra, Tập đoàn Điện lực Việt Nam yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện các công việc sau:

Xem nội dung công điện TẠI ĐÂY  

Công điện của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bộ Công thương. Xem TẠI ĐÂY  

Công điện của Thủ tướng chính phủ. Xem TẠI ĐÂY 

Đánh giá bài viết
EVN

Bài viết liên quan