Về chúng tôi

TCBC: Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh năm 2016

 • 07:38 - 17/01/2017
 • 790
 1. Tình hình hoạt động ĐTXD và SXKD năm 2016
 1. Về sản xuất - kinh doanh và cung ứng điện:
 • Tổng công ty đã thực hiện tốt công tác cấp điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất nông nghiệp cũng như nhu cầu phát triển sản xuất công nghiệp, dịch vụ... Đặc biệt hoàn thành tốt phương án vận hành đảm bảo điện phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; trong mùa khô năm 2016, không tiết giảm phụ tải, đảm bảo đủ điện để phục vụ nhu cầu tưới tiêu chống hạn, chống biến đổi khí hậu và các sự kiện chính trị xã hội trên toàn địa bàn các tỉnh phía Nam.
 • Sản lượng điện nhận 57.855 triệu kWh, tăng 10,58% so với năm 2015; sản lượng bình quân ngày là 158,1 triệu kWh/ngày; sản lượng ngày cao nhất 181,4 triệu kWh (ngày 10/5/2016), công suất cao nhất là 8.698MW (ngày 10/5/2016), tăng 10,8% so với năm 2015.
 • Điện thương phẩm: 54.960 triệu kWh, tăng 11,28% so với năm 2015.
 • Các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện đều hoàn thành kế hoạch được giao: Tổng thời gian mất điện khách hàng bình quân (SAIDI) là 1.528/1.676 phút (giảm 528 phút so với năm 2015); tần suất mất điện thoáng qua bình quân (MAIFI) là 0,22/2 lần/khách hàng; tần suất mất điện kéo dài bình quân (SAIFI) là 5,56/7,92 lần/khách hàng.
 • Tiết kiệm điện: Khu vực 21 tỉnh, thành phố phía Nam thực hiện tiết kiệm được 1.450 triệu kWh, tương đương 2,63% sản lượng điện thương phẩm.
 • Tổng số xã, phường, thị trấn có điện là 2.510, đạt 100%; số hộ dân có điện 7,509 triệu hộ, đạt 99,38%, trong đó số hộ dân nông thôn có điện 5,03 triệu hộ, đạt 99,05%. Tổng số khách hàng là 7.303.112 hộ, trong đó 6.736.067 ánh sáng sinh hoạt và 567.045 khác, tốc độ tăng trưởng 4,99%.
 • Thời gian trung bình giải quyết cấp điện cho khách hàng mua điện hạ áp: 2,069/3 ngày ở khu vực thành phố, thị trấn, thị xã; 2,069/5 ngày ở khu vực nông thôn; 2,844/7 ngày đối với nhu cầu sản xuất, kinh doanh. Đối với khách hàng mua điện trung áp: Giải quyết 6.613 yêu cầu cấp điện với thời gian giải quyết các thủ tục thuộc trách nhiệm của ngành Điện trung bình là 5,27/10 ngày làm việc.
 1. Tình hình thực hiện các dự án đầu tư xây dựng:

Thực hiện được 6.545 tỷ đồng, đạt 99,89% kế hoạch giao. Đóng điện 620 công trình, bao gồm: 108 công trình lưới điện 110kV, 512 công trình lưới điện phân phối; với khối lượng: 326 km đường dây và 2.243 MVA cấp 110kV; 1.766 km đường dây trung áp, 2.924 km đường dây hạ áp và tổng công suất trạm phân phối là 348 MVA. Một số dự án trọng điểm như sau:

 • Dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia giai đoạn 2016-2020 thuộc Chương trình cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo theo Quyết định số 2081/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Trong năm 2016, ngân sách Nhà nước chỉ cấp được 40 tỷ đồng để thực hiện ở tỉnh Cà Mau và Hậu Giang.
 • Dự án cấp điện lưới quốc gia cho xã đảo Lại Sơn: Tổng vốn đầu tư 270,3 tỷ đồng, với khối lượng: 43 km đường dây 110kV (bao gồm: 19,357 km trên đất liền và 24,496 km trên biển); lưới điện trên đảo gồm: 24 km đường dây trung - hạ áp, 13 trạm biếp áp phân phối với tổng công suất 2.080 kVA; cấp điện cho 1.956 hộ dân. Đóng điện ngày 26/11/2016.
 • Dự án cấp điện cho xã đảo Hòn Nghệ: Tổng vốn đầu tư 97,3 tỷ đồng, với khối lượng: 16,371 km đường dây 22kV vượt biển và 9,9 km đường dây trung áp 3 pha trên đảo; cấp điện cho 526 hộ dân. Đóng điện ngày 30/12/2016.
 • Dự án cung cấp điện cho các hộ dân chưa có điện, chủ yếu là đồng bào Khmer tỉnh Kiên Giang - giai đoạn 2: Tổng vốn đầu tư 85 tỷ đồng, với khối lượng 89 km đường dây trung áp, 216 km đường dây hạ áp và 2,655 MVA công suất trạm biến áp phân phối, cấp điện xho 6.131 hộ dân. Trong năm 2016, ngân sách Nhà nước bố trí 20 tỷ đồng và đã được thực hiện hoàn tất.
 • Dự án Hỗ trợ phát triển chính sách cải cách ngành điện giai đoạn 3 (DPL3) vay vốn WB: Tổng vốn đầu tư 921 tỷ đồng, với khối lượng: 695 km đường dây trung áp, 609 km đường dây hạ áp, 115,8 MVA công suất trạm biến áp phân phối. Đã đóng điện đưa vào vận hành 4 hạng mục công trình cải tạo, nâng cấp và phát triển lưới điện phục vụ nuôi tôm công nghiệp tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh và 1 hạng mục công trình cải tạo, nâng cấp và phát triển lưới điện phục vụ chong đèn cho cây thanh long tỉnh Long An. Riêng 3 hạng mục công trình cải tạo phát triển nguồn và lưới điện trên địa bàn huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận hiện đang triển khai thực hiện, dự kiến hoàn thành năm 2017.
 • Dự án Hỗ trợ phát triển chính sách cải cách ngành điện giai đoạn 4 (DPL4) vay vốn WB: Tổng vốn đầu tư 6.423 tỷ đồng, với khối lượng: i) Lưới điện 220kV: 73 km đường dây mạch kép cấp điện cho huyện đảo Phú Quốc; ii)  Lưới điện 110kV: Gồm 14 danh mục công trình đường dây và trạm biến áp nhằm tạo liên kết mạch vòng giữa các trạm và cung cấp điện ổn định cho các khu công nghiệp, khu vực có phụ tải quan trọng. Khối lượng: 124,5 km đường dây và 9 trạm biến áp với tổng công suất 515 MVA; iii) Lưới điện trung áp: Gồm 37 danh mục tiểu dự án cải tạo, nâng cấp và phát triển lưới điện trung áp nhằm nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho khu vực thành phố, thị xã, trung tâm huyện và các khu vực có phụ tải quan trọng. Hiện nay Tổng công ty đã trình Bộ Công Thương hồ sơ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư của dự án, đồng thời đang lập hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi các dự án thành phần.
 • Dự án Cải tạo nâng cấp lưới điện phân phối tại các thành phố vừa và nhỏ vay vốn KfW: Tổng vốn đầu tư 4.157 tỷ đồng, khối lượng: i) 401 km đường dây 110 kV; ii) 2 trạm biếp áp 110 kV với tổng công suất 80 MVA; iii) Xây dựng, cải tạo 4.380 km đường dây trung áp; iv) Trạm biến áp 22/0,4 kV, khoảng 1.949 trạm, tổng công suất khoảng 243 MVA; v) Xây dựng, cải tạo 3.533 km đường dây hạ áp. Nhằm mục tiêu xây dựng và củng cố lưới điện 110 kV; cải tạo, nâng cấp, mở rộng lưới điện trung và hạ áp các thành phố vừa và nhỏ; Giảm tổn thất điện năng trên lưới điện; Đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật về chất lượng điện năng và an toàn lưới điện; Nâng cao khả năng cung cấp điện liên tục ổn định, giảm thiểu tình trạng quá tải trên lưới. Hiện nay, dự án đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư giai đoạn 1 bao gồm 7 công trình lưới điện 110kV và 12 tiểu dự án lưới điện phân phối; dự kiến triển khai giai đoạn 1 trong năm 2017 và đưa vào vận hành năm 2018.
 • Dự án vay vốn JICA: Bao gồm 13 tiểu dự án lưới điện 110kV, đang tổ chức đấu thầu xây lắp và mua sắm vật tư - thiết bị. Dự kiến khởi công trong quý 1/2017.
 • Dự án vay vốn KfW 2: Bao gồm 13 tiểu dự án. Đã khởi công được 13/13 tiểu dự án.
 • Dự án vay vốn KfW-3: Gồm 14 công trình, đang trình Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Báo cáo nghiên cứu khả thi, dự kiến triển khai trong năm 2017 và đóng điện năm 2018.
 1. Công tác an sinh xã hội:
 • Hoàn thành xây dựng và trao tặng 172 căn nhà tình nghĩa - tình thương tại các địa phương, với số tiền là 8,6 tỷ đồng. Phối hợp với các nhà hảo tâm tặng 3 căn nhà tình nghĩa cho Mẹ Việt Nam anh hùng và 2 gia đình chính sách ở tỉnh Long An với số tiền 150 triệu đồng; Hỗ trợ tỉnh Hậu Giang 1,2 tỷ đồng để xây dựng 3 cây cầu giao thông, đóng góp 2 tỷ đồng cùng EVN xây tặng trạm xá ở tỉnh Sóc Trăng trị giá 4 tỷ đồng
 • Vận động CBCNV đóng góp ủng hộ xây dựng nhà văn hóa Trường Sa với số tiền 3,4 tỷ đồng; đóng góp Quỹ tương trợ xã hội của EVN với số tiền 1,4 tỷ đồng; đóng góp quỹ đền ơn đáp nghĩa tại An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp, Cà Mau, Đồng Nai, Bình Dương… số tiền 83,3 triệu đồng; thăm hỏi 63 gia đình Liệt sĩ & Thương bệnh binh với số tiền 10,87 triệu đồng; thăm và tặng quà cho 4 nạn nhân bị ảnh hưởng chất độc màu da cam với số tiền 2 triệu đồng; thăm và tặng quà trẻ em nghèo ở tỉnh Tiền Giang với số tiền 19,16 triệu đồng; Thăm hỏi và tặng quà 39 Bà Mẹ Việt Nam anh hùng với số tiền là 37,7 triệu đồng;
 • Phối hợp với Hội Cựu chiến binh cơ sở và Mặt trận Tổ quốc tại địa phương tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho 118 gia đình Thương binh, Liệt sĩ với số tiền 62,15 triệu đồng.
 1. Nhiệm vụ công tác năm 2017

Với dự kiến GDP cả nước ở mức 6,7%, kéo theo nhu cầu điện tiếp tục tăng cao, Tổng công ty phấn đấu thực hiện các mục tiêu chính, như: Đảm bảo cung cấp điện ổn định áp ứng đủ điện cho nhu cầu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn quản lý với chất lượng và dịch vụ khách hàng ngày càng tốt hơn, đóng góp thiết thực cho mục tiêu phát triển kinh tế bền vững của đất nước; tiếp tục tái cơ cấu, sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp; nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động để sản xuất kinh doanh có lợi nhuận; đẩy mạnh nghiên cứu và áp dụng khoa học công nghệ; thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu EVN giao; đảm bảo tiến độ đầu tư các công trình điện, đặc biệt là các công trình sử dụng vốn ngân sách, vốn vay vốn ODA. Với những nhiệm vụ chủ yếu như sau:

 1. Vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện, đảm bảo cung cấp đủ điện, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội trên địa bàn quản lý, đảm bảo an toàn lao động: Dự báo công suất khoảng 9.916 MW, tăng 14% so với năm 2016; điện thương phẩm 61.650 triệu kWh, tăng 12,17%; tiết kiệm điện 1,5% sản lượng điện thương phẩm.
 2. Đảm bảo thực hiện đúng tiến độ, chất lượng các dự án, công trình đầu tư xây dựng: Thực hiện 8.348 tỷ đồng, trong đó đầu tư cho lưới điện là 6.700 tỷ đồng: Lưới điện 220kV 341 tỷ đồng, lưới điện 110kV 3.634 tỷ đồng, lưới điện phân phối 2.725 tỷ đồng.
 3. Tiếp tục tái cơ cấu, sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp, hoàn thiện bộ máy tổ chức sản xuất phù hợp với định hướng tái cơ cấu của EVN.
 4. Thực hiện chủ đề năm 2017 là “Đẩy mạnh Khoa học Công nghệ” với các đề tài nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ đem lại hiệu quả trong quản lý,vận hành từ sản xuất, truyền tải tới khâu phân phối điện, tăng năng suất lao động và bảo vệ môi trường.
 5. Hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng năng suất lao động và tối ưu hóa chi phí, phấn đấu toàn Tổng công ty đạt kế hoạch lợi nhuận Tập đoàn giao.
 6. Đảm bảo năng suất lao động, đảm bảo việc làm, nâng cao đời sống cán bộ công nhân viên, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội và an ninh, quốc phòng.
 7. Chấp hành nghiêm pháp luật về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chấp hành chính sách, pháp luật của nhà nước.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Ban Quan hệ cộng đồng - Tổng công ty Điện lực miền Nam

Điện thoại: 08.38242783/38242594      Fax: 08.38242802

Địa chỉ: Số 72 Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, quận 1 - TP. Hồ Chí Minh

Website: www.evnspc.vn                      Email: Info@evnspc.vn

XEM FILE TẠI ĐÂY

Đánh giá bài viết
Ban QHCĐ EVN SPC

Bài viết liên quan