Về chúng tôi

TCBC: EVN SPC về tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh 6 tháng năm 2017

  • 10:17 - 04/07/2017
  • 1062

I. Tình hình hoạt động ĐTXD và SXKD 6 tháng đầu năm 2017

  1. Về sản xuất - kinh doanh và cung ứng điện:

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Tổng công ty đã thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo cung cấp điện cho khách hàng trên địa bàn, đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng điện trong mùa khô, đặc biệt là cấp điện cho các khu vực có phụ tải tăng cao tại Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Bà Rịa Vũng Tàu… không điều hòa tiết giảm phụ tải. Làm tốt công tác tuyên truyền và triển khai tiết kiệm điện, chuẩn bị phương án cung cấp điện cho các kỳ thi THCS và tốt nghiệp THPT.

Sản lượng điện trên hệ thống điện do EVN SPC quản lý: Tháng 6 đạt 5.242 triệu kWh, tăng 11,13% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng bình quân ngày là 174,7 triệu kWh/ngày, ngày lớn nhất đạt 187,3 triệu kWh và công suất lớn nhất là 9.238MW (ngày 19/6). Lũy kế 6 tháng đạt 30.395 triệu kWh, tăng 8,19%; công suất lớn nhất là 9.389MW (tháng 4).

Điện thương phẩm: Tháng 6 là 5.122 triệu kWh, tăng 7,94% so với tháng trước; lũy kế 6 tháng đạt 29.024 triệu kWh, tăng 8,53%.

Các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện đạt kế hoạch giao. Trong 6 tháng đầu năm tổng thời gian mất điện khách hàng bình quân (SAIDI) là 400,75/628,5 phút; tần suất mất điện thoáng qua bình quân (MAIFI) là 0,08/1 lần/khách hàng; tần suất mất điện kéo dài bình quân (SAIFI) là 1,77/3,37 lần/khách hàng.

Tiết kiệm điện: Khu vực 21 tỉnh, thành phố phía Nam thực hiện tiết kiệm trong tháng 6 được 110 triệu kWh; lũy kế 6 tháng đạt 625 triệu kWh, bằng 2,15% sản lượng điện thương phẩm.

Trong 6 tháng đầu năm, phát triển 164.624 khách hàng. Tính đến cuối tháng 6, tổng số khách hàng là 7.467.747 hộ, trong đó 6.876.550 ánh sáng sinh hoạt và 591.197 khác; trên địa bàn có 2.510 xã/phường/thị trấn có điện đạt tỷ lệ 100%, số hộ dân có điện là 7,57 triệu hộ (đạt 99,47%), trong đó số hộ dân nông thôn có điện là 5,06 triệu hộ (đạt 99,19%).

Thời gian trung bình giải quyết cấp điện cho khách hàng: Mua điện hạ áp: Khu vực thành phố, thị trấn, thị xã trung bình dưới 2 ngày/khách hàng; khách hàng khu vực nông thôn dưới 3 ngày/khách hàng; khách hàng ngoài sinh hoạt dưới 3 ngày/khách hàng; Mua điện trung áp: Thời gian giải quyết các thủ tục thuộc trách nhiệm của ngành Điện trung bình là 4,6 ngày làm việc/công trình (kế hoạch giao của EVN là 7 ngày).

Trong tháng 6, Tổng đài 19001006 tiếp nhận trung bình 2.148 cuộc gọi/ngày; lũy kế 6 tháng đã tiếp nhận 335.301 yêu cầu của khách hàng (qua điện thoại, e-mail và webchat): Xử lý được 99,87%, trong đó: Tra cứu thông tin chiếm 49,63%, sửa chữa điện chiếm 41,79%, kiến nghị chiếm 6,79%, các loại hình khác chiếm 1,79%.

2. Tình hình thực hiện các dự án đầu tư xây dựng:

Trong 6 tháng đầu năm, Tổng công ty đã khởi công 26/16 công trình và hoàn tất đóng điện 19/11 công trình lưới điện 110kV (EVN giao khởi công 16 công trình và hoàn thành đóng điện 11 công trình). Trong đó tháng 6 đóng điện được 5 công trình với khối lượng: 25 km đường dây xây dựng mới, 43 km đường dây cải tạo nâng cấp và tổng công suất trạm biến áp tăng thêm là 870MVA. Các công trình đưa vào vận hành đáp ứng nhu cầu cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế trên địa bàn 21 tỉnh, thành phố phía Nam, kịp thời cấp điện cho mùa khô năm 2017, nhất là khu vực kinh tế trọng điểm như tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu và Long An…

Đối với lưới điện phân phối: Số công trình đã đóng điện là 135, với tổng khối lượng: 405 km đường dây trung áp xây dựng mới, 386 km đường dây trung áp cải tạo, 258 km đường dây hạ áp xây dựng mới, 123 km đường dây hạ áp cải tạo và tổng công suất trạm tăng thêm là 64,95MVA.

Tình hình thực hiện các dự án trọng điểm:

Dự án cấp điện cho các hộ dân chưa có điện, chủ yếu là đồng bào Khmer tỉnh Kiên Giang: Giai đoạn 1 đã hoàn tất và cấp điện cho 8.965 hộ dân/107,877 tỷ đồng vốn ngân sách Nhà nước cấp. Giai đoạn 2 cấp điện cho 6.131 hộ dân, đến nay đã hoàn thành phần khối lượng vốn ngân sách cấp năm 2016 là 20 tỷ đồng, đang thực hiện phần khối lượng vốn ngân sách cấp năm 2017 là 15,42 tỷ đồng; Dự kiến triển khai thực hiện trong quý 3/2017 và hoàn thành trong quý 4/2017.

Dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia giai đoạn 2016-2020 thuộc Chương trình cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo theo Quyết định số 2081/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Trong năm 2016, vốn ngân sách Nhà nước cấp cho Dự án trên địa bàn tỉnh Hậu Giang và Cà Mau (mỗi tỉnh 20 tỷ đồng); Tổng công ty đã hoàn thành trong năm và cấp điện cho 1.807 hộ dân của tỉnh Hậu Giang và 1.511 hộ dân của tỉnh Cà Mau. Hiện nay, đang tiếp tục thực hiện phần khối lượng vốn ngân sách Nhà nước cấp năm 2017 cũng trên địa bàn Hậu Giang và Cà Mau và Hậu Giang (mỗi tỉnh 15 tỷ đồng). Dự kiến khởi công quý 3/2017 và hoàn thành vào quý 4/2017.

Dự án Hỗ trợ phát triển chính sách cải cách ngành điện giai đoạn 3 (DPL3) vay vốn WB: Tổng mức đầu tư 921 tỷ đồng: 695 km đường dây trung áp, 609 km đường dây hạ áp, 115,8MVA tổng công suất trạm phân phối. Đến nay đã đóng điện 4 hạng mục công trình cải tạo, nâng cấp và phát triển lưới điện phục vụ nuôi tôm công nghiệp tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh và 1 hạng mục công trình cải tạo, nâng cấp và phát triển lưới điện phục vụ chong đèn cho cây thanh long tỉnh Long An. Dự kiến khởi công trong quý II và hoàn thành đưa vào vận hành trong năm 2017.

Dự án phát triển lưới điện truyền tải và phân phối lần 2 - vay vốn JICA: Tổng mức đầu tư 1.096 tỷ đồng: 2 trạm 220kV là Cần Đước và Sa Đéc, 13 tiểu dự án lưới điện 110KV; 3 công trình lưới điện phân phối. Tình hình thực hiện như sau: Đang thi công trạm 220kV Sa Đéc (phấn đấu hoàn thành trong quý 4/2017); Lưới điện 110kV: Đã đóng điện 1 công trình, đang thi công 8 công trình, chuẩn bị khởi công 4 công trình (phấn đấu hoàn thành trong năm 2017). Lưới điện phân phối: Đang chờ Tổng cục Năng lượng thẩm định TKBVTC-DT (dự kiến khởi công trong quý 3/2017 và hoàn thành vào quý 4/2017).

Dự án Giảm cường độ phát thải trong cung cấp năng lượng điện vay vốn Ngân hàng tái thiết Đức (KfW): Tổng mức đầu tư 1.021 tỷ đồng: 13 công trình lưới điện 110kV, với tổng khối lượng 168 km đường dây và tổng công suất trạm là 456MVA. Hiện đã hoàn thành đóng điện 3/13 công trình, số còn dự kiến hoàn thành trong năm 2017.

Dự án Hỗ trợ phát triển chính sách cải cách ngành điện giai đoạn 4 (DPL4) vay vốn WB: Tổng mức đầu tư 6.423 tỷ đồng (vốn vay WB là 4.503 tỷ đồng): 73 km đường dây mạch kép 220kV Kiên Bình - Phú Quốc; 11 danh mục lưới điện 110kV nhằm tạo liên kết mạch vòng giữa các trạm và cung cấp điện ổn định cho các khu công nghiệp, khu vực có phụ tải quan trọng (60 km đường dây và 7 trạm biến áp với tổng công suất 372MVA); 37 danh mục tiểu dự án cải tạo, nâng cấp và phát triển lưới điện trung áp nhằm nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho khu vực thành phố, thị xã, trung tâm huyện và các khu vực có phụ tải quan trọng. Hiện nay, đã trình Bộ Công Thương hồ sơ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư của dự án, đồng thời Tổng công ty đang thực hiện lập hồ sơ BCNCKT cho các dự án thành phần.

Dự án Cải tạo nâng cấp lưới điện phân phối tại các thành phố vừa và nhỏ vay vốn KfW 3.1: Tổng mức đầu tư 4.157 tỷ đồng: 7 công trình lưới điện 110kV với khối lượng 219 km đường dây, tổng dung lượng 40MVA: Đã phê duyệt TKBVTC-DT 1 công trình, 6 công trình đang thẩm định TKBVTC-DT (dự kiến khởi công trong quý 3/2017 và hoàn thành vào năm 2018); 12 tiểu dự án lưới điện phân phối với khối lượng 4.380 km đường dây trung áp, 1.949/243MVA trạm biến áp 22/0,4 kV, 3.533 km đường dây hạ áp (đã trình Bộ Công Thương kế hoạch lựa chọn nhà thầu 6/12 hạng mục, đã duyệt 1 hạng mục trên địa bàn tỉnh Đồng Nai... Dự kiến tổ chức triển khai thi công trong năm 2017).

II. Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và tháng 7/2017.

  1. Công tác 6 tháng cuối năm:
  • Công tác cung cấp điện: Đảm bảo cung cấp điện an toàn và liên tục trên địa bàn của Tổng công ty. Phối hợp chặt chẽ địa phương trong công tác phòng chống thiên tai (hạn hán, xâm nhập mặn, lũ lụt…) và phục vụ sản xuất nông nghiệp.
  • Công tác đầu tư xây dựng: Khởi công 53 công trình lưới điện 110kV, nâng tổng số công trình khởi công lên 79 công trình; hoàn thành đóng điện từ 50 công trình lưới điện 110kV trở lên, nâng tổng số công trình 69 công trình.
  • Công tác kinh doanh: Tiếp tục đẩy mạnh việc nâng cao chất lượng kinh doanh và dịch vụ khách hàng; ký lại hợp đồng mua bán điện, xóa câu đuôi - câu phụ.
  1. Công tác tháng 7/2017
  • Công tác cung cấp điện: Đảm bảo cung cấp điện liên tục, an toàn phục vụ nhu cầu sản xuất - dịch vụ và sinh hoạt, đặc biệt là chuẩn bị kế hoạch, phương án đảm bảo cung cấp điện phục vụ các ngày thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2017, không điều hòa tiết giảm phụ tải. Đẩy mạnh tuyên truyền và triển khai chỉ thị tiết kiệm điện của các địa phương, chương trình tiết kiệm điện của năm của Tổng công ty.
  • Công tác đầu tư xây dựng: Khởi công 8 công trình (trạm 110kV Cầu Ngang, Hưng Định; đường dây 110kV Lương Sơn - Hòa Thắng - Mũi Né; Phân pha dây dẫn đường dây 110kV 174 Tháp Chàm 2 - 171 Tháp Chàm, 173 Cà Mau 2 - 132 Ngọc Hiển, 175 Rạch Giá 2 - 172 Cà Mau 2, 171 Kiên Bình - 172 Rạch Giá 2; kéo dây mạch 2 đường dây 110kV 176 Rạch Giá 2 - Thạnh Đông - Vĩnh Thạnh - 172 Long Xuyên); đóng điện 10 công trình (trạm 220kV Long Xuyên 2; Phục hồi khoảng vượt sông tiền đường dây 110kV Cao Lãnh 2 - Thạnh Hưng; trạm 110kV Sông Bình, Sông Đốc, Long Đức, Châu Thành 2; đường dây 110kV cấp điện cho KCN Long Giang; Cải tạo trạm biến áp 110kV Gò Đậu, Bến Tre và Rạch Giá).

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Ban Quan hệ cộng đồng - Tổng công ty Điện lực miền Nam

Điện thoại: 028.38242783/38242594            Fax: 028.38242802

Địa chỉ: Số 72 Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, quận 1 - TP. Hồ Chí Minh

Website: www.evnspc.vn                                 Email: info@evnspc.vn

Xem file đính kèm TẠI ĐÂY

Đánh giá bài viết
Ban QHCĐ EVN SPC

Bài viết liên quan