Về chúng tôi

Công điện THƯỢNG KHẨN của Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam về ứng phó với cơn bão số 10​

  • 10:07 - 15/09/2017
  • 714

Xem ​hoặc tải về công điện TẠI ĐÂY 

Xem thêm Công điện số 62/CĐ-TW của Ban chỉ đạo TW về phòng, chống thiên tai- Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn TẠI ĐÂY  

Đánh giá bài viết
Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Bài viết liên quan