Về chúng tôi

TCBC: EVN SPC về tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 9/2017

 • 16:05 - 02/10/2017
 • 719
 1. Tình hình hoạt động ĐTXD và SXKD 9 tháng đầu năm 2017
 1. Về sản xuất - kinh doanh và cung ứng điện:
 • Trong 9 tháng đầu năm 2017, Tổng công ty thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo cung cấp điện cho khách hàng trên địa bàn, đáp ứng đầy đủ nhu cầu điện, đặc biệt cho các khu vực có phụ tải tăng cao như Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Bà Rịa -Vũng Tàu… Không điều hòa tiết giảm phụ tải, làm tốt công tác tuyên truyền và triển khai tiết kiệm điện, cung cấp điện đầy đủ trong kỳ thi tốt nghiệp PTTH, THCS và Quốc khánh 2/9…
 • Sản lượng điện trên hệ thống điện do EVN SPC quản lý: Tháng 9 đạt 5.444 triệu kWh, tăng 11,1% so với cùng kỳ 2016; trong đó sản lượng bình quân ngày là 181,03 triệu kWh, tăng 11,4%, sản lượng ngày lớn nhất là 200,2 triệu kWh (06/9), tăng 12,3%, công suất lớn nhất 9.529 MW (08/9), tăng 9,55%. Lũy kế 46.767 triệu kWh, tăng 9,13%.
 • Điện thương phẩm: Tháng 9 là 5.272 triệu kWh, tăng 10,2% so với cùng kỳ 2016. Lũy kế 44.624 triệu kWh, tăng 9,56%, đạt 72,5% kế hoạch (61.500 triệu kWh).
 • Các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện đạt kế hoạch giao. Trong 9 tháng đầu năm, tổng thời gian mất điện khách hàng bình quân (SAIDI): 586,53/942,75 phút; tần suất mất điện kéo dài bình quân (SAIFI): 2,61/5,05 lần lần/khách hàng; tần suất mất điện thoáng qua bình quân (MAIFI): 0,17/1,5 lần.
 • Tiết kiệm điện: Khu vực 21 tỉnh, thành phố phía Nam thực hiện tiết kiệm trong tháng 9 được 117 triệu kWh, tăng 8,5% so với tháng trước và tăng 9,8% so với cùng kỳ 2016. Lũy kế 984 triệu kWh, tăng 4,3%, đạt 2,2% sản lượng điện thương phẩm.
 • Trong 9 tháng đầu năm, phát triển 244.597 khách hàng. Tính đến cuối tháng 9, tổng số khách hàng là 7.547.720 khách hàng, trong đó 6.937.521 hộ ánh sáng sinh hoạt và 610.199 khách hàng ngoài mục đích sinh hoạt.
 • Chỉ số tiếp cận điện năng (số liệu 8 tháng): Đưa vào vận hành 1.024 công trình điện trung áp với thời gian giải quyết trung bình không quá 7 ngày/công trình. Luỹ kế đã giải quyết và đưa vào vận hành 5.266 công trình điện trung áp với thời gian giải quyết trung bình là 4,44 ngày/công trình. Thời gian cấp điện cho khách hàng sinh hoạt khu vực TP, TX, TT ≤ 3 ngày làm việc: Trong tổng số 70.205 khách hàng được cấp điện mới, thực hiện đúng quy định đạt 99,91% với thời gian cấp điện trung bình là 1,98 ngày/KH, còn 0,09% (63 khách hàng) có thời gian cấp điện trung bình 4,32 ngày/KH; Thời gian cấp điện cho khách hàng sinh hoạt khu vực nông thôn ≤ 5 ngày làm việc: Trong tổng số 132.705 khách hàng được cấp điện mới, thực hiện đúng quy định đạt 99,99%, còn 0,01% (17 khách hàng) có thời gian cấp điện vượt 5 ngày; Thời gian cấp điện cho khách hàng ngoài mục đích sinh hoạt ≤ 7 ngày: Trong tổng số 37.215 khách hàng được cấp điện mới, thực hiện đúng quy định 87,26%, với thời gian cấp điện trung bình là 2,71 ngày/KH.
 • Trong tháng 9, Tổng đài 19001006 tiếp nhận 619.772 yêu cầu của khách hàng và giải quyết được 99,97% khối lượng công việc. Trong đó, nhu cầu dịch vụ tra cứu thông tin 46,37%, xử lý mất điện 45,34%, giải đáp kiến nghị 4,38%.

2. Tình hình thực hiện các dự án đầu tư xây dựng:

 • Trong 9 tháng đầu năm, Tổng công ty đã khởi công 43/79 công trình và hoàn tất đóng điện 39/69 công trình lưới điện 110/220kV (tăng 3 công trình so với tháng 8), với tổng khối lượng: 79 km đường dây xây dựng mới (tăng 14 km so với tháng 8), 59 km đường dây cải tạo nâng cấp (tăng 91 km so với tháng 8) và tổng công suất trạm biến áp tăng thêm là 1.285MVA (tăng 63MVA so với tháng 8).
 • Đối với lưới điện phân phối: Đã đóng điện là 204/566 công trình (tăng 11 công trình so với tháng 8), với tổng khối lượng: 693 km đường dây trung áp xây dựng mới (tăng 11 km so với tháng 8), 574 km đường dây trung áp cải tạo (tăng 41 km so với tháng 8), 476 km đường dây hạ áp xây dựng mới (tăng 51 km so với tháng 8), 747 km đường dây hạ áp cải tạo (tăng 36 km so với tháng 8) và tổng công suất trạm tăng thêm là 152,64MVA (tăng 13,03MVA so với tháng 8).

Tình hình thực hiện một số dự án trọng điểm:

 • Dự án cấp điện cho các hộ dân chưa có điện, chủ yếu là đồng bào Khmer tại tỉnh Kiên Giang: Đã khởi công vào ngày 22/9/2017. Dự kiến hoàn thành trong tháng 12/2017.
 • Dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia trên địa bàn 2 tỉnh Cà Mau và Hậu Giang: Dự kiến khởi công trong tháng 10/2017 và hoàn thành đóng điện trong quý 4/2017.
 • Dự án Hỗ trợ phát triển chính sách cải cách ngành Điện giai đoạn 3 (DPL3) vay vốn WB (còn 3 hạng mục công trình cải tạo phát triển nguồn và lưới điện trên địa bàn huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận): Đang thi công 2 hạng mục Công nghệ thông tin và cải tạo phát triển lưới điện, dự kiến quý 4/2017 hoàn thành; đối với hạng mục phát triển nguồn điện: Dự kiến khởi công trong quý 4/2017 và hoàn thành trong quý 1/2018.
 • Dự án phát triển lưới điện truyền tải và phân phối lần 2 - vay vốn JICA: Lưới điện 220kV: Đang thi công trạm 110kV KCN Sa Đéc, đối với trạm 220kV Cần Đước dự kiến hoàn thành trong năm 2018. Lưới điện 110kV: Đã đóng điện 3 công trình, đang thi công 10 công trình, dự kiến hoàn thành trong quý 2/2018. Lưới điện phân phối: Dự kiến khởi công trong quý 4/2017 và hoàn thành trong năm 2018.
 • Dự án Giảm cường độ phát thải trong cung cấp năng lượng điện vay vốn Ngân hàng tái thiết Đức (KfW): Đã hoàn thành đóng điện 3/13 công trình, số còn dự kiến hoàn thành trong quý 1/2018.
 • Dự án Cải tạo nâng cấp lưới điện phân phối tại các thành phố vừa và nhỏ vay vốn KfW 3.1: Lưới 110kV: Dự kiến khởi công trong quý 1/2018 và hoàn thành trong năm 2018. Lưới điện phân phối: Phấn đấu khởi công trong quý 4/2017 và hoàn thành đóng điện trong năm 2018.
 • Dự án Đường dây 220kV Kiên Bình - Phú Quốc tỉnh Kiên Giang: Khả năng sớm nhất sẽ khởi công vào cuối năm 2018 và hoàn thành năm 2020.

II. Nhiệm vụ quý 4 và tháng 10/2017

 1. Nhiệm vụ quý 4/2017
 • Đảm bảo cung cấp điện an toàn và liên tục. Phối hợp chặt chẽ địa phương trong công tác phòng chống thiên tai: Nắm rõ tình hình hoạt động của các trạm bơm nước; kế hoạch vận hành các trạm bơm trong đợt xuống giống vụ hè thu ở đồng bằng sông Cửu Long.
 • Tăng cường công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp, phòng chống lụt bão. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tại địa phương trong việc thực hiện, công tác tuyên truyền và xử lý.
 • Lưới điện 110kV: Đẩy nhanh tiến độ, đóng điện kịp thời các công trình cải tạo đường dây, tăng công suất trạm biến áp, nhằm tăng cường khả năng cung cấp điện cho các khu vực có phụ tải tăng, như Bình Dương, Long An, Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Thuận. Khởi công 79 công trình, hoàn thành 69 công trình, đạt 100% kế hoạch.
 1. Nhiệm vụ tháng 10/2017
 • Công tác cung cấp điện: Đảm bảo cung cấp điện liên tục, an toàn phục vụ nhu cầu sản xuất - dịch vụ và sinh hoạt. Đẩy mạnh tuyên truyền và triển khai chỉ thị tiết kiệm điện của các địa phương, chương trình tiết kiệm điện của năm của Tổng công ty.
 • Công tác đầu tư xây dựng: Đóng điện các công trình: Trạm 220kV Long Xuyên 2, trạm 110kV Sông Đốc, đường dây 110kV cấp điện cho KCN Long Giang, trạm 110kV Giồng Trôm; lắp MBA T2-63MVA TBA110kV Tân Bình; phân pha dây dẫn đường dây 110kV từ 177 Bình Long 2 đến 175 Mỹ Phước, 2 mạch 173 Mỹ Phước - Hòa Thuận - Thới Hòa - 176 Mỹ Phước… Khởi công các dự án: Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia trên địa bàn Cà Mau và Hậu Giang, các hạng mục cải tạo và phát triển lưới điện trung hạ thế (vay vốn JICA) trên địa bàn các tỉnh Bạc Liêu, Hậu Giang và Long An.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Ban Quan hệ cộng đồng - Tổng công ty Điện lực miền Nam

Điện thoại: 028.38242783/38242594            Fax: 028.38242802

Địa chỉ: Số 72 Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, quận 1 - TP. Hồ Chí Minh

Website: www.evnspc.vn                                 Email: Info@evnspc.vn

XEM FILE TẠI ĐÂY

Đánh giá bài viết
Ban QHCĐ EVN SPC

Bài viết liên quan