Lĩnh vực hoạt động

Đóng điện máy biến áp trạm 110kV

  • 09:20 - 12/03/2018
  • 506

Tổng công ty Điện lực miền Nam vừa hoàn thành đóng điện công trình trạm biến áp 110kV/22kV Hưng Định đấu nối đường dây 110kV Bình Hòa – Gò Đậu (tại phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) và trạm biến áp 110kV/22kV Đông Hòa đấu nối đường dây 110kV Thủ Đức – Linh Trung 1 – Bình An (tại phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An,  tỉnh Bình Dương).

Trạm 110/22kV Hưng Định được thiết kế xây dựng giai đoạn 1 với quy mô: 1 máy biến áp T2 công suất 63MVA 110/22kV và 05 phát tuyến 22kV. Các phát tuyến này dự kiến cấp điện tăng cường cho Khu công nghiệp Bình Chuẩn, khu sản xuất An Thạnh, các phụ tải công nghiệp dọc đường Quốc lộ 13 và cấp điện phục vụ sinh hoạt, sản xuất cho khu vực các phường: Thuận Giao, Bình Chuẩn, An Phú – thị xã Thuận An.

Trạm 110/22kV Đông Hòa được thiết kế với quy mô: 02 máy biến áp T1, T2 công suất 2x63MVA 110/22kV và 10 phát tuyến 22kV. Các phát tuyến này dự kiến cấp điện tăng cường cho các Khu công nghiệp Sóng Thần 1, 2, Bình Đường... các phụ tải công nghiệp dọc đường Quốc lộ 1K và cấp điện phục vụ sinh hoạt, sản xuất cho khu vực các phường: Đông Hòa, Bình An, An Bình và Trung tâm Hành chính thị xã Dĩ An.

Trạm biến áp 110kV/22kV Đông Hòa

Máy biến áp T2 trạm 110/22kV Hưng Định đưa vào vận hành sẽ giải quyết được tình trạng quá tải cho các trạm 110kV lân cận như: Gò Đậu, Bình Hòa; Máy biến áp T1, T2 trạm 110/22kV Đông Hòa đưa vào vận hành sẽ giải quyết được tình trạng quá tải cho các trạm 110kV lân cận như: Thủ Đức Bắc, Bình An, Sóng Thần, Tân Đông Hiệp đồng thời làm giảm bán kính cung cấp điện, giảm tổn thất điện năng và tăng cường khả năng cung cấp điện.

Đánh giá bài viết
Đỗ Minh Tuấn - PC Bình Dương

Bài viết liên quan