Về chúng tôi

EVNGENCO 3 thu về gần 185 tỉ đồng sau IPO

  • 00:00 - 12/02/2018
  • 400

Buổi bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 3 (EVNGENCO 3) đã diễn ra tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM, ngày 9/2/2018. Tổng giá trị cổ phần trúng giá là 184,81 tỉ đồng.

Theo đó, có 336 nhà đầu tư tham gia đấu giá, gồm 2 nhà đầu tư tổ chức và 334 nhà đầu tư cá nhân.

Tổng số cổ phần bán là hơn 7,45 triệu cổ phần với mức giá đấu thành công bình quân 24.802 đồng/cổ phần. 

Sau đợt đấu giá này, EVNGENCO 3 sẽ bán tiếp cho nhà đầu tư chiến lược 36% cổ phần (bao gồm cả nhà đầu tư trong và ngoài nước) và số lượng cổ phần IPO không bán hết.

Cùng với đó, EVNGENCO 3 tiếp tục triển khai các bước trong phương án cổ phần hóa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt gồm: Tổ chức đấu thầu giữa các nhà đầu tư chiến lược vào ngày 15/3/2018, hoàn tất các thủ tục để tiến hành Đại hội cổ đông lần đầu, chuyển sang hoạt động theo hình thức công ty cổ phần và đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn UPCOM (thị trường giao dịch cổ phiếu của các công ty đại chúng chưa niêm yết) trong vòng 3 tháng kể từ ngày kết thúc đợt chào bán IPO.

EVNGENCO 3 là đơn vị vận hành các nhà máy phát điện với tổng công suất 6.304 MW, chiếm khoảng 16% công suất toàn hệ thống điện Việt Nam, gồm các nhà máy tiêu biểu như các nhà máy điện Phú Mỹ, Mông Dương 1, Vĩnh Tân 2, Buôn Kuốp,… Phần lớn nguồn điện của EVNGENCO 3 cung cấp cho phụ tải miền Nam, Đây là khu vực có yêu cầu tăng trưởng sản lượng điện cao, trong khi nguồn tại chỗ chưa đủ cung cấp và giới hạn truyền tải của hệ thống điện 500 kV Bắc – Trung – Nam nên các nhà máy điện của EVNGENCO 3 tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong thời gian tới.

Đánh giá bài viết
Hồng Hoa -EVN

Bài viết liên quan