Lĩnh vực hoạt động

Kết quả cung cấp điện quý I/2018

  • 14:01 - 16/04/2018
  • 555

Quý I/2018 Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) đã đảm bảo cung cấp điện an toàn và liên tục cho khách hàng trên địa bàn để phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện phương án và kế hoạch đảm bảo cung cấp điện phục vụ sản xuất kinh doanh của các thành phần phụ tải. Thực hiện phương án đảm bảo cung cấp điện mùa khô năm 2018. Duy trì hoạt động của tổ Điều hành cung cấp điện và báo cáo định kỳ tình hình cung cấp điện cho Ban chỉ đạo cung cấp điện địa phương.

Thực hiện kế hoạch cung cấp điện năm 2018, phương án giảm công suất tải khi thiếu nguồn, phương án ứng phó mất cân đối cung cầu hệ thống điện, chương trình tiết kiệm điện 2018 và Ban chỉ đạo điều hành cung cấp điện.

Sản lượng điện nhận tháng 03/2018 là 076 tỷ kWh, tăng 10,53% so với cùng kỳ 2017; sản lượng bình quân ngày là 195.997.257 kWh/ngày; sản lượng ngày lớn nhất là 207.516.307 kWh (ngày 20/03/2018); tăng 10,83% so với tháng 03/2017; công suất lớn nhất là 10.093 MW (ngày 19/03/2018), tăng 11,6% so với tháng 03/2017. Lũy kế từ đầu năm 2018: Sản lượng điện nhận là  15,933 tỷ kWh, tăng 10,04% so với cùng kỳ 2017; sản lượng bình quân ngày là 177.037.717 kWh/ngày; sản lượng ngày lớn nhất là 207.516.307 kWh (ngày 20/03/2018); tăng 10,83% so với cùng kỳ; công suất lớn nhất là 10.093 MW (ngày 19/03/2018). tăng 11,6% so với cùng kỳ. Dự báo tháng Tháng 04/2018  = 5,9 tỷ kWh, Pmax = 10.100 MW

Tháng 03/2018, trên địa bàn quản lý của EVN SPC xảy ra 03 vụ sự cố lưới điện 110kV, giảm 03 vụ so với cùng kỳ 2017, trong đó sự cố thoáng qua là 01 vụ, tăng 01 vụ so với cùng kỳ; sự cố kéo dài là 02 vụ, tăng 01 vụ so với cùng kỳ; sự cố trạm biến áp là 00 vụ, giảm 05 vụ so với cùng kỳ năm 2017. Lũy kế 03 tháng đầu năm 2018, toàn Tổng công ty xảy ra 08 vụ sự cố, giảm 03 vụ so với cùng kỳ, trong đó sự cố thoáng qua là 02 vụ, giảm 00 vụ so với cùng kỳ; sự cố kéo dài là 03 vụ, giảm 00 vụ so với cùng kỳ, sự cố trạm biến áp là 03 vụ, giảm 03 vụ so với cùng kỳ.

Tổng số vụ sự cố lưới điện trung áp tháng 03/2018 là: 32 vụ (tăng 20 vụ so với tháng trước), sự cố kéo dài là 29 vụ, sự cố thoáng qua là 02 vụ và trạm biến áp là 01 vụ.  Lũy kế sự cố 03 tháng năm 2018 là 77 vụ, giảm 23 vụ so với cùng kỳ năm 2017 (giảm 23,0%). Nguyên nhân sự cố là do phóng sứ treo, phóng sứ đứng, phóng điện do động vật, phóng đầu cáp ngầm, cháy nổ cáp ngầm…

Chỉ số SAIDI về thời gian mất điện trung bình trong tháng 3/2018 (tổng hợp tất cả các trường hợp mất điện) là86,83 phút (trong đó, SAIDI do mất điện của lưới điện phân phối là: Thực hiện/Kế hoạch = 64,62/73,33 phút). Lũy kế trong Q1/2018 là 195,54 phút (trong đó, SAIDI do mất điện của lưới điện phân phối là: Thực hiện/Kế hoạch =  138,43/220phút).

Chỉ số SAIFI về số lần mất điện trung bình trong tháng 3/2018 (tổng hợp tất cả các trường hợp mất điện) là 0,39 lần (trong đó, SAIFI do mất điện của lưới điện phân phối là: Thực hiện/Kế hoạch =  0,32 /0,49 lần). Lũy kế trong Q1/2018 là 0,86 lần (trong đó, SAIFI do mất điện của lưới điện phân phối là: Thực hiện/Kế hoạch =  0,69/1,48 lần).

Chỉ số MAIFI về số lần mất điện thoáng qua trung bình trong tháng 3/2018 (tổng hợp tất cả các trường hợp mất điện) là 0,03 lần (trong đó, MAIFI do mất điện của lưới điện phân phối là: Thực hiện/Kế hoạch = 0,02/0,17 lần). Lũy kế trong Q1/2018 là 0,04 lần (trong đó, MAIFI do mất điện của lưới điện phân phối là: Thực hiện/Kế hoạch =  0,03/0,50 lần).

Phân tích SAIDI theo từng nguyên nhân, theo cấp điện áp mất điện quý I/2018

 

Đánh giá bài viết
- - Ban KT EVNSPC

Bài viết liên quan