Lĩnh vực hoạt động

Nỗ lực, đảm bảo cung cấp đủ điện trong mùa khô năm nay

  • 16:03 - 26/04/2018
  • 356

Những năm trước đây, khi vào mùa khô, nhu cầu sử dụng điện của người dân sẽ tăng cao, tình trạng thiếu điện, ngành điện lực phải điều tiết, cắt giảm. Bằng sự nỗ lực của ngành Điện lực nói chung, Công ty Điện lực Trà Vinh (Công ty) nói riêng, tình trạng này những năm gần đây đã cải thiện. Riêng mùa khô năm nay và cả năm 2018 nói chung, Công ty sẽ có những giải pháp gì để đảm bảo đủ nguồn điện phục vụ sinh hoạt, sản xuất cho người dân?. Vấn đề này, ông Đặng Văn Dình, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Trà Vinh dành cho phóng viên Báo Trà Vinh cuộc trao đổi. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Phóng viên: Thưa ông, hiện nay đang vào mùa khô, là thời điểm người dân sử dụng điện nhiều nhất trong năm, như vậy nguồn điện sử dụng sẽ tăng cao như thế nào trong thời điểm hiện nay?

Ông Đặng Văn Dình: Từ đầu năm 2018 đến nay, tình hình cung cấp điện trên địa bàn tỉnh ổn định, đảm bảo đủ điện phục vụ nhu cầu sản xuất và sinh hoạt thiết yếu của nhân dân trong tỉnh. Trong 3 tháng đầu năm 2018, phụ tải tăng rất cao so với trung bình nhiều năm, chủ yếu tập trung vào các phụ tải nuôi trồng thủy sản khu vực huyện Cầu Ngang, Duyên Hải và một phần của huyện Trà Cú. Tính chung 3 tháng đầu năm 2018, điện nhận lưới đạt 225,8 triệu kWh, tăng 13,9% so với cùng kỳ năm 2017. Riêng tháng 3/2018 điện nhận lưới trung bình đạt 2,78 triệu kWh, tăng 14,8% so với cùng kỳ năm 2017.

Ông Đặng Văn Dình (người ngồi bìa trái) có mặt tại công trình trạm 110kV Long Đức, thành phố Trà Vinh trước giờ đóng điện
Ông Đặng Văn Dình (người ngồi bìa trái) có mặt tại công trình trạm 110kV Long Đức, thành phố Trà Vinh trước giờ đóng điện

Trong quý II/2018, nhu cầu sử dụng điện tiếp tục tăng vào mùa nắng nóng, dự kiến mức tăng trưởng lên đến 20%. Tuy nhiên Công ty vẫn đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục cho khách hàng, không thực hiện điều hòa tiết giảm phụ tải (trừ trường hợp có xảy ra sự cố nguồn điện đột xuất từ hệ thống điện khu vực miền Nam).

Phóng viên: Trước nhu cầu sử dụng điện cao như vậy, Công ty có kế hoạch cung cấp điện nhằm đảm bảo đủ nguồn điện trong mùa khô năm nay? Thưa ông.

Ông Đặng Văn Dình: Để cung cấp điện mùa khô 2018 đủ, đầu năm Công ty đã phối hợp Sở Công thương tham mưu UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch cung cấp điện năm 2018, phương án cung cấp điện năm 2018 “Ứng phó với trường hợp mất cung cầu hệ thống điện miền Nam”, phê duyệt danh sách khách hàng sử dụng điện với số lượng tiêu thụ lớn. Đồng thời, Công ty đã xây dựng chương trình tiết kiệm điện (TKĐ) năm 2018 với nội dung và biện pháp cụ thể, mục tiêu là vận động mọi thành phần tham gia TKĐ tại cơ quan, sinh hoạt và kinh doanh dịch vụ, sản xuất… Đặc biệt, Công ty đã phối hợp với các đơn vị liên quan, đẩy nhanh tiến độ và đã đóng điện đưa vào vận hành MBA (máy biến áp) AT2 trạm 220kV Trà Vinh (125MVA), trạm 110kV Cầu Ngang (40MVA), trạm 110kV Long Đức (40MVA), MBA T2 trạm 110kV Cầu Kè (40MVA). Đảm bảo nguồn điện phục vụ nhu cầu sản xuất, sinh hoạt của nhân dân trong tỉnh. Theo đó, Công ty đã phối hợp với Công ty lưới điện Cao thế miền Nam thực hiện thí nghiệm định kỳ và kiểm tra vệ sinh các thiết bị tại các trạm 110/22kV để đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định và liên tục. Thời gian qua, Công ty đã triển khai công tác tổng kiểm tra lưới điện trên địa bàn toàn tỉnh, lập kế hoạch khắc phục các khiếm khuyết trên lưới điện, thực hiện hoán chuyển, nâng công suất các trạm biến áp có khả năng đầy tải, quá tải trong mùa khô năm 2018.

Chuẩn bị các công việc cuối trước khi đóng trạm 110kV Cầu Ngang
Chuẩn bị các công việc cuối trước khi đóng trạm 110kV Cầu Ngang.

Công ty rất mong các cơ quan, ban ngành tỉnh và khách hàng dùng điện tăng cường TKĐ theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Các doanh nghiệp sản xuất, các khách hàng trong tỉnh có kế hoạch TKĐ hiệu quả, góp phần cùng Công ty đảm bảo kế hoạch cung cấp điện trong mùa khô năm 2018.

Phóng viên: UBND tỉnh, các sở, ngành hữu quan đặc biệt quan tâm việc cung cấp điện để đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, nhất là phát triển thủy sản, ông cho biết Công ty sẽ ưu tiên cung cấp điện lĩnh vực này như thế nào trong năm 2018?

Ông Đặng Văn Dình: Việc cung cấp điện cho khu vực sản xuất, đặc biệt là nuôi trồng thủy sản trong những năm qua được địa phương và ngành điện quan tâm. Để đảm bảo nguồn điện cung cấp an toàn liên tục, Công ty thực hiện đầu tư nhiều hạng mục công trình: Đóng điện đưa vào vận hành đường dây đấu nối và trạm 110kV Cầu Ngang (dung lượng 01x40MVA) vào ngày 30/12/2017 và các lộ ra 22KV, rút ngắn bán kính cung cấp điện đường dây trung thế cho khu vực nuôi trồng thủy sản, đảm bảo chất lượng điện áp, cấp điện an toàn ổn định và tin cậy hơn.

Công ty đang triển khai thi công công trình phục vụ nuôi tôm công nghiệp tại 04 huyện: Duyên Hải, Châu Thành, Cầu Ngang và thị xã Duyên Hải, khối lượng đầu tư gồm: Đường dây trung thế 25km, đường dây hạ thế 46,57km; 40 trạm, tổng dung lượng 7.855kVA, vốn đầu tư 38,9 tỷ đồng. Dự kiến hoàn thành công trình đưa vào sử dụng trong tháng 7/2018. Đồng thời, năm 2018 Công ty có nhiều công trình điện triển khai khác: Thi công công trình trạm 110/22kV Trà Cú và đường dây 110kV Cầu Kè - Trà Cú - Duyên Hải. Khối lượng gồm: TBA 110/22kV: 40MVA, đường dây 110kV - 02 mạch 48,91km; vốn đầu tư 219,1 tỷ đồng. Đây là công trình rất quan trọng của tỉnh do Tổng công ty Điện lực miền Nam làm chủ đầu tư, mục đích là liên kết mạch vòng 110kV trong tỉnh với nguồn cung cấp điện là trạm 220/110kV Trà Vinh nhằm cung cấp điện an toàn tin cậy hơn cho nhu cầu sử dụng điện của tỉnh trong thời gian tới.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở công thương… năm 2018, Công ty đầu tư cấp điện cho Cồn An Lộc (xã Hòa Tân, huyện Cầu Kè) và cồn Phụng (xã Long Hòa, huyện Châu Thành), khối lượng gồm: Đường dây trung thế 11,55km, hạ thế 19,93km; 10 trạm biến áp, tổng dung lượng 1.500kVA, vốn đầu tư 24,16 tỷ đồng.

Ngoài ra, Công ty còn triển khai sửa chữa lớn (lưới điện) 11 công trình, với tổng số vốn là 26,72 tỷ đồng, khối lượng gồm: đường dây trung thế 95km, đường dây hạ thế 07km, các công trình đầu tư xây dựng (lưới điện) trong năm 2018 là 22 công trình, với tổng số vốn là 74,613 tỷ đồng, khối lượng gồm: đường dây trung thế 118km, đường dây hạ thế 111km, tổng dung lượng 17.918kVA.

Phóng viên: Thưa ông, để đam bảo tiến độ những công trình trên, Công ty và địa phương sẽ có những giải pháp gì?   

Ông Đặng Văn Dình: Để đảm bảo tiến độ, đầu năm Công ty chỉ đạo các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ lập và trình phê duyệt hồ sơ chuẩn bị đầu tư các công trình, hoàn thành ngày 15/3/2018. Đối với các công trình đã phê duyệt hồ sơ, Công ty rà soát lựa chọn nhà thầu xây dựng, mua sắm vật tư cho các công trình. Đồng thời, phối hợp với nhà thầu lập, phê duyệt các biện pháp tổ chức thi công đảm bảo giảm thiểu thời gian cắt điện.

Bên cạnh đó, công tác giải phóng mặt bằng luôn là nhiệm vụ khó khăn nhất ảnh hưởng đến tiến độ các dự án lưới điện. Công ty phối hợp, vận động và rất cần địa phương hỗ trợ tuyên truyền người dân khu vực dự án đi qua hỗ trợ bàn giao mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thi công kịp thời đóng điện vận hành công trình phục vụ sinh hoạt sản xuất sinh hoạt của người dân trong khu vực.

Phóng viên: Xin cảm ơn ông.

Đánh giá bài viết
Trường Hiếu - PC Trà Vinh

Bài viết liên quan