Lĩnh vực hoạt động

Đưa vào vận hành công trình trạm 110kV

  • 16:03 - 26/04/2018
  • 704

Ngày 22/4, công trình lắp máy biến áp T2 và xây dựng cáp ngầm lộ ra 22kV trạm 110kV Bình Minh đã hoàn thành đóng điện đưa vào vận hành góp phần đảm bảo khả năng cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.  

Tổng mức đầu từ toàn bộ công trình là  31, 2 tỷ đồng bao gồm: Máy biến áp T2 (MBA T2), trạm 110kV Bình Minh có công suất 40MVA với mức đầu tư hơn 30 tỷ đồng, cùng công trình Cáp ngầm lộ ra 22KV của MBA T2  với  04 lộ ra, chiều dài 191 m, có mức đầu tư gần 1,2 tỷ đồng. 

Trạm 110kV Bình Minh, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.

          Sau khi đưa vào vận hành, công trình sẽ  nâng cao khả năng cung cấp điện, đáp ứng tăng trưởng, nhu cầu sử dụng điện khu vực huyện Bình Minh nói riêng và toàn tỉnh nói chung; đặc biệt là nâng cao độ ổn định, an toàn, tin cậy cung cấp điện các khách hàng khu công nghiệp Bình Minh, nơi có nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư vào sản xuất; góp phần giảm tổn thất điện năng lưới điện khu vực, đồng thời  đảm bảo nguồn điện ổn định phục vụ phát triển kinh tế, an sinh xã hội trên địa bàn toàn tình Vĩnh Long.

Đánh giá bài viết
Mỹ Thu - PC Vĩnh Long

Bài viết liên quan