Lĩnh vực hoạt động

Trạm biến áp 110kV Long Đức: “Tiếp sức” đủ điện cho tỉnh Trà Vinh trong mùa khô năm 2018

  • 14:17 - 02/05/2018
  • 771

Trạm biến áp 110kV Long Đức đặt tại Khu Công nghiệp Long Đức, thành phố Trà Vinh, sau 02 năm thi công, đã được đóng điện lúc 9h30 ngày 26/01/2018. Trạm biến áp có công suất 2x40MVA trước mắt lắp 1x40MVA và đường dây đấu nối dài 6,9km đi qua xã Nguyệt Hóa huyện Châu Thành với 11 vị trí trụ và xã Long Đức, thành phố Trà Vinh với 16 vị trí trụ. Công trình có tổng mức đầu tư 93,078 tỷ đồng thuộc nguồn vốn dự án phân phối hiệu quả (DEP) vay vốn Ngân hàng thế giới (WB) và vốn KHCB của Tổng Công ty Điện lực miền Nam.

Công trình đóng điện là sự kiện quan trọng, nhằm “tiếp sức” đủ điện, góp phần cung cấp điện ổn định, tin cậy hơn cho Khu Công nghiệp (KCN) Long Đức và thành phố Trà Vinh, giảm quá tải cho trạm biến áp 110/22kV Trà Vinh 2x40MVA đặt tại thị trấn Châu Thành, huyện Châu thành. Trước đây khu vực thành phố Trà Vinh và KCN Long Đức được cung cấp điện từ trạm biến áp 110kV Trà Vinh với bán kính lần lượt là 07km và 14km, do đó khả năng cung cấp điện có nhiều hạn chế và nhất là xác suất xảy ra mất điện do cây xanh va quẹt, động vật tiếp xúc gây phóng điện nhiều. Cụ thể là phụ tải cuối nguồn mà tập trung là KCN Long Đức. Hơn nữa các máy biến áp trạm 110/22kV Trà Vinh đang vận hành đầy tải, nhất là tại MBA T1 82%, MBA T2 94%.

Công nhân PC Trà Vinh đấu nối lưới điện lộ ra Trạm 110/22kV Long Đức, ảnh PC TV

Trạm biến áp 110/22kV Long Đức đưa vào vận hành sẽ là nguồn cung cấp điện ở cấp điện áp 22kV trực tiếp tại chỗ cho KCN Long Đức, từ đó chất lượng điện sẽ tốt hơn, tin cậy hơn vì sự cố mất điện do phải tải điện trên đường dây đi xa sẽ không còn và khả năng phát triển phụ tải KCN sẽ thuận lợi hơn. Trạm biến áp 110/22KV Long Đức còn giúp phân bố lại mức mang tải của trạm biến áp 110/22KV Trà Vinh, làm giảm đầy tải, quá tải trạm này trong cung cấp điện. Hiên tại mức độ mang tải của MBA T1 trạm Trà Vinh là 51%, MBA T2 là 71%, MBA T1 trạm Long Đức là 53%. Việc này có ý nghĩa to lớn trong cung cấp điện cho thành phố Trà vinh, trung tâm kinh tế - chính trị của tỉnh trong mùa khô năm 2018 cũng như những năm tiếp theo. Tính chung trong 03 tháng đầu năm 2018, điện nhận lưới toàn tỉnh đạt 225,8 triệu KVh tăng 13,9% so với cùng kỳ năm 2017, do đó trạm biến áp 110kV Long Đức đưa vào vận hành sẽ đảm bảo cung cấp điện tin cậy hơn cho thành phố Trà Vinh, KCN Long Đức nói riêng và cả tỉnh nói chung trong thời gian tới.

Mức độ mang tải của trạm biến áp 110/22KV Long Đức tăng khá nhanh, sau 2 tháng đưa vào vận hành đã đạt 53% chắc chắn vào mùa khô 2018 sẽ tăng càng nhanh hơn nữa, chưa nói đến phát triển phụ tải của KCN Long Đức và khả năng xa hơn là KCN Cổ Chiên với diện tích 200ha đặt tại xã Đại Phước, huyện Càng Long đã qui hoach chi tiết đang chuẩn bị kết cấu hạ tầng để kêu gọi đầu tư. Do đó, trong năm 2018, Công ty Điện lực Trà Vinh sẽ báo cáo Tổng Công ty Điện lực miền Nam lắp thêm máy biến áp T2 40MVA trạm Long Đức để đảm bảo vận hành theo tiêu chí N-1 và chuẩn bị nguồn điện dự phòng khi phải đưa trạm biến áp 110kV Trà Vinh vào cải tạo, nâng cấp vào cuối năm 2018. Khi đó, nguồn cung cấp điện cho thành phố Trà Vinh và KCN Long Đức chỉ còn có trạm biến áp 110kv Long Đức, thì với một MBA hiện tại là không đủ công suất cấp điện và độ an toàn tin cậy cung cấp điện sẽ rất thấp. Do đó, kế hoạch lắp thêm MBA T2 trạm Long Đức cần hoàn thành trước khi đưa trạm 110/22KV Trà Vinh vào cải tạo, nâng cấp và xa hơn là cấp điện cho KCN Cổ Chiên năm 2019-2020.

Hiện nay, Công ty Điện lực Trà Vinh đang triển khai thi công công trình phục vụ nuôi tôm công nghiệp tại 04 huyện gồm: Duyên Hải, Châu Thành, Cầu Ngang và thị xã Duyên Hải, khối lượng đầu tư bao gồm: Đường dây trung thế: 25km, đường dây hạ thế 46,57km, trạm biến áp 40 trạm, tổng dung lượng 7.855kVA. Vốn đầu tư 38,9 tỷ đồng; dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng vào tháng 7/2018. Đồng thời, trong năm 2018 ngành Điện có nhiều công trình điện triển khai trong tỉnh, cụ thể: Triển khai thi công công trình trạm 110/22kV Trà Cú và đường dây 110kV Cầu Kè - Trà Cú - Duyên Hải, khối lượng gồm: TBA 110/22kV: 40MVA; đường dây 110kV – 02 mạch: 48,91km; Vốn đầu tư 219,1 tỷ đồng. Đây là công trình rất quan trọng của Tỉnh do Tổng công ty Điện lực miền Nam làm chủ đầu tư, mục đích là liên kết mạch vòng 110kV trong Tỉnh với nguồn cung cấp điện là trạm 220/110kV Trà Vinh nhằm cung cấp điện an toàn tin cậy hơn cho nhu cầu sử dụng điện của tỉnh trong thời gian tới.  

 

Đánh giá bài viết
Đặng Văn Dình - PC Trà Vinh

Bài viết liên quan