Về chúng tôi

Lễ bàn giao Xí nghiệp điện cao thế Đồng Nai

  • 10:35 - 09/05/2018
  • 1858

Thực hiện kế hoạch đề án tái cơ cấu của Tổng công ty Điện lực miền Nam giai đoạn 2017-2020 và thực hiện văn bản số 650/EVN-TC&NS ngày 07/02/2018 của Tập đoàn Điện lực Việt nam về việc chuyển giao lưới điện cao thế 110kV từ các Công ty TNHH MTV Điện lực về các Tổng công ty Điện lực miền.

Ngày 30/3/2018,Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai và Công ty lưới điện Cao thế miền Nam tổ chức lễ bàn giao Xí nghiệp điện Cao thế Đồng Nai thuộc Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai về Công ty lưới điện cao thế miền Nam với nguyên tắc bàn giao nguyên trạng tổ chức, bộ máy quản lý và lao động quản lý vận hành, vốn và tài sản lưới điện 110kV. 

Ông Nguyễn Ngọc Thành  - Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai và ông Lâm Xuân Tuấn -
Phó Tổng giám đốc EVN SPC kiêm Giám đốc Công ty lưới điện Cao thế miền Nam ký biên bản bàn giao.
Xí nghiệp Điện cao thế Đồng Nai hiện có 319 CBCNV (Trong đó, trình độ đại học: 36 người; trung cấp, cao đẳng: 27 người; công nhân: 256 người). Về tổ chức đảng, đoàn thể: Chi bộ có 32 đảng viên, 319 đoàn viên công đoàn và 83 đoàn viên đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Quy mô lưới điện: Đang quản lý 534,8km đường dây 110kV. Tổng công suất 2.597 MVA (bao gồm 49 máy biến áp), với 27 trạm biến áp 110kV. 

Như vậy, kể từ ngày 01/4/2018, Xí nghiệp điện Cao thế - Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai trực thuộc Công ty lưới điện Cao thế miền Nam và Công ty lưới điện cao thế miền Nam. 

 

Đánh giá bài viết
Phương Điệp, Mạnh Hùng - Ban TCNS EVNSPC

Bài viết liên quan