Lĩnh vực hoạt động

EVN SPC: Đảm bảo cấp điện dịp Lễ Quốc khánh 02/9/2018

  • 10:15 - 23/08/2018
  • 386

Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) đã yêu cầu các Công ty Điện lực thành viên, Công ty Lưới điện Cao thế, Công ty CNTT Điện lực miền Nam, Trung tâm Điều hành SCADA, Trung tâm Chăm sóc khách hàng lập kế hoạch đảm bảo điện an toàn, ổn định tin cậy phục vụ các hoạt động chính trị, xã hội, văn hoá vui chơi giải trí tại 21 tỉnh/ thành phía Nam nhân dịp Lễ kỷ niệm Quốc khánh 02/9/2018.

Theo đó, EVN SPC yêu cầu các Công ty Điện lực thành viên phải lập và thực hiện phương án đảm bảo cung ứng điện với các nội dung sau:

1. Sẳn sàng cung ứng điện: 

  • Bố trí phương thức vận hành nguồn, lưới điện hợp lý đảm bảo an toàn, tin cậy trong điều kiện bình thường và linh hoạt chuyển đổi trong tình huống sự cố. Ưu tiên đảm bảo điện tại các địa điểm diễn ra các hoạt động chính trị, văn hoá của các địa phương nhân dịp Lễ kỷ niệm Quốc khánh 02/9/2018.
  • Không thực hiện cắt điện làm mất điện khách hàng trong các ngày: Từ 0h00 ngày 01/9 đến 24h00 ngày 02/9/2018, trừ trường hợp xử lý sự cố.
  • Bố trí máy phát điện Diesel dự phòng nhằm đảm bảo điện tại các trọng điểm diễn ra các hoạt động chính trị, văn hoá lớn của các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.    
  • Bố trí lực lượng ứng trực, vật tư thiết bị dự phòng, nhiên liệu, hệ thống thông tin liên lạc và phương tiện đi lại để đảm bảo kịp thời xử lý khi xảy ra sự cố.  

2. Tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các khiếm khuyết của thiết bị nguồn, lưới điện, đảm bảo an toàn hành lang tuyến đường dây.

3. Phối hợp với các cấp chính quyền, công an, quân đội tại địa phương rà soát, xây dựng và triển khai các phương án bảo vệ an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ cho các công trình điện và địa điểm điều hành lưới điện.

4. Phải chủ động làm việc với UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương để nắm bắt thời gian, địa điểm tổ chức các lễ, hội, đảm bảo cung cấp điện ổn định và thực hiện tốt công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng trong các ngày lễ.

5. Công ty CNTT Điện lực miền Nam đảm bảo vận hành an toàn, tin cậy hệ thống đường truyền để vận hành an toàn hệ thống điện và mạng máy tính hoạt động tốt. Tổ chức trực 24/24h phục vụ công tác điều hành của Tổng công ty.

6. Báo cáo EVN SPC về tình hình thực hiện cung ứng điện ngay sau lễ bằng văn bản và email.

Đánh giá bài viết
HK - Ban QHCĐ EVNSPC

Bài viết liên quan