Lĩnh vực hoạt động

Dự án mở rộng nguồn diesel Phú Quý

  • 11:10 - 18/12/2018
  • 234

“Dự án DPL3 gồm 03 dự án thành phần: mở rộng nguồn diesel Phú Quý; cải tạo, nâng cấp và phát triển lưới điện trung hạ thế huyện đảo Phú Quý; xây dựng hệ thống thông tin liên lạc phục vụ điều hành sản xuất kinh doanh điện trên huyện đảo Phú Quý” là dự án trọng điểm phục vụ cung cấp điện phát triển kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng biển đảo cho huyện Phú Quý.

Thực hiện chủ trương đảm bảo cung cấp điện phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng biển đảo cho huyện Phú Quý khi giá bán điện bằng đất liền và phát điện 24/24 giờ. Công ty Điện lực Bình Thuận đã lập đề án “Kế hoạch đầu tư nhằm đảm bảo cung cấp điện 24/24 giờ huyện đảo Phú Quý giai đoạn 2015 - 2018” với dự án Hỗ trợ phát triển chính sách cải cách ngành điện giai đoạn 3 (DPL3) gồm 03 dự án thành phần: Mở rộng nguồn diesel Phú Quý; cải tạo, nâng cấp và phát triển lưới điện trung hạ thế huyện đảo Phú Quý; xây dựng hệ thống thông tin liên lạc phục vụ điều hành sản xuất kinh doanh điện trên huyện đảo Phú Quý.

Đây là dự án trọng điểm nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn và lưới điện, thông tin liên lạc đảm bảo cung cấp nguồn điện khi các turbine điện gió ngừng cung cấp, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện 24/24 giờ, đồng thời thực hiện chủ trương vì an ninh quốc phòng biển đảo của chính phủ và phục vụ kinh tế - xã hội tại huyện đảo tiền tiêu.

Dự án thành phần: Mở rộng nguồn diesel huyện đảo Phú Quý do Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) chủ đầu tư quản lý và thi công xây dựng bằng vốn WB thuộc dự án DPL3 với tổng mức đầu tư là 157.584 triệu đồng, khởi công tháng 11/2016, đã nghiệm thu các hạng mục chính của dự án thành phần tháng 12/2018. Dự kiến sẽ tổng nghiệm thu hoàn thành đưa toàn bộ Dự án (DPL3) vào sử dụng Quý I/2019.

Nguồn điện cung cấp cho huyện đảo Phú Quý là nguồn độc lập (không hòa lưới điện quốc gia) chủ yếu từ nguồn điện diesel và gió. Hiện tại, nguồn diesel và gió mới đáp ứng một phần phụ tải trên đảo. Việc đưa vào vận hành dự án sẽ đáp ứng được phụ tải đảm bảo cung cấp điện trên huyện đảo trong thời gian sắp tới. Với tiềm năng phụ tải tăng trưởng nhanh do đặc thù ngành nghề khai thác chế biến hải sản, tiềm năng du lịch, vùng có mật độ dân cư cao, công nghiệp phát triển mạnh, nhiều khu công nghiệp và thương mại dịch vụ có tốc độ tăng trưởng nhanh trong những năm tới.

Dự án (DPL3) không những có ý nghĩa về mặt kinh tế mà còn bao hàm ý nghĩa chính trị - xã hội, an ninh quốc phòng. Vì vậy, toàn thể CNVCLĐ Công ty Điện lực Bình Thuận phát huy hiệu quả công trình, đẩy nhanh tiến độ sớm đưa vào vận hành.

Một số hình ảnh dự án thành phần: Mở rộng nguồn điện Phú Quý - Hoàn thành các hạng mục, nghiệm thu từng bước đưa vào sử dụng

 

 

Hệ thống giải nhiệt phần nhà máy mở rộng 

Cụm hệ thống máy phát diesel hiện hữu 

Hệ thống cẩu trục và cụm máy phát mới đưa vào vận hành 

Hệ thống giàn tủ điều khiển


 

Màn hình điều khiển tự động diesel - gió 

Sửa chữa bồn dầu hiện hữu nhằm đáp ứng hệ thống mở rộng nhà máy mới


 

Đánh giá bài viết
Công Truyền - Đình Chí - PC Bình Thuận

Bài viết liên quan