An toàn & Tiết kiệm điện

PC Trà Vinh: Tiết kiệm 16,5 triệu kW/h trong năm 2018

  • 14:31 - 20/02/2019
  • 214

Năm 2018, sản lượng điện tiết kiệm của Công ty Điện lực Trà Vinh là 16.5 triệu kWh, vượt 19% so với kế hoạch của Tổng công ty Điện lực miền Nam giao (13,9 triệu kWh), bằng 1,75% so với điện thương phẩm năm 2018 của Công ty.


 

Công nhân Điện lực hỗ trợ hộ nghèo thay bóng đèn TKĐ, góp phần hoàn thành chỉ tiêu TKĐ.

 

Theo ông Huỳnh Chí Hải, Phó Giám đốc Công ty, để đạt đạt được chỉ tiêu tiết kiệm điện (TKĐ) năm 2018 cũng như liên tục trong 5 năm qua, Công ty đã phối hợp và triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Trong đó, có hoạt động tuyên truyền sử dụng TKĐ và hiệu quả của Công ty và các đơn vị. Năm 2018, Công ty tiếp tục triển khai sâu rộng tại các địa phương với nhiều hoạt động, chương trình phương pháp gần gũi như: Chiến dịch “Giờ Trái đất”; Chương trình TKĐ trong trường học; dán nhãn năng lượng; gia đình TKĐ; tuyên truyền TKĐ trong nuôi tôm và trên các kênh thông tin truyền thông của tỉnh, Trung ương... Qua đó, đã góp phần nâng cao nhận thức về TKĐ trong xã hội; người dân và doanh nghiệp; từng bước thay thế, hành động tích cực về TKĐ.

Ông Huỳnh Chí Hải cho biết thêm: Trong khi chờ đợi phân bổ sản lượng TKĐ năm 2019, tại hội nghị đại biểu người lao động năm 2019, Đảng ủy, Ban Giám đốc và Công đoàn cơ sở Công ty đã đề ra một số chỉ tiêu năm 2019 và được đồng thuận: Điện thương phẩm năm 2019, phấn đấu thực hiện 1.027 triệu kilowatt giờ , tăng 9,0% so với thực hiện năm 2018; đầu tư xây dựng năm 2019 trên địa bàn tỉnh khoảng 94 tỷ đồng.; Công ty triển khai áp dụng khoa học công nghệ để đáp ứng và hòa nhập công nghiệp 4.0…

Đánh giá bài viết
Trường Hiếu - PC Trà Vinh

Bài viết liên quan