Về chúng tôi

Chính sách chất lượng năm 2019

  • 16:24 - 28/02/2019
  • 918

Tiếp tục duy trì Chính sách chất lượng (CSCL) như các năm vừa qua, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Nam đã công bố CSCL của Tổng Công ty năm 2019 tại Quyết định số 551/QĐ-EVN SPC, ngày 14/2/2019 như sau: 

“Đáp ứng nhu cầu khách hàng với chất lượng cao, dịch vụ ngày càng hoàn hảo”

Tổng Giám đốc Tổng công ty cam kết:

          1. Cung cấp đầy đủ các nguồn lực cần thiết để đáp ứng các yêu cầu và cải tiến liên tục hiệu lực của hệ thống quản lý chất lượng.

          2. CSCL được truyền đạt và quán triệt trong toàn thể cán bộ, nhân viên Tổng công ty.

          3. CSCL được Lãnh đạo xem xét định kỳ, hoặc đột xuất để luôn thích hợp.

          4. Kết quả thực hiện MTCL được kiểm điểm 6 tháng, cuối năm và công bố cho toàn thể cán bộ, nhân viên biết.

TỔNG GIÁM ĐỐC

đã ký        

Nguyễn Văn Hợp

Đánh giá bài viết
Ban CTCT - VP EVNSPC

Bài viết liên quan