An toàn & Tiết kiệm điện

Thông tư 05 - sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2017/TT-BCT, ngày 12/9/2017 của Bộ Công Thương Quy định về phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện , mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời

  • 14:01 - 15/03/2019
  • 384

Bộ Công Thương vừa phát hành Thông tư 05 - sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2017/TT-BCT, ngày 12/9/2017 của Bộ Công Thương Quy định về phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện , mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời . Tải file TẠI ĐÂY

Hợp đồng mẫu mua bán điện cho các dự án phát triển điện mặt trời trên mái nhà . Xem tại đây

Đánh giá bài viết
- - Ban TT EVNSPC

Bài viết liên quan