Lĩnh vực hoạt động

Điện lực Vĩnh Long tổng kiểm tra lưới điện mùa khô

  • 12:05 - 22/03/2019
  • 434

Từ cuối tháng 2 đến giữa tháng 3, Công ty Điện lực Vĩnh Long đã tổ chức đoàn kiểm tra lưới điện mùa khô năm 2019.

Điện lực Vĩnh Long thường xuyên kiểm tra, vệ sinh hệ thống điện cho doanh nghiệp

Đoàn kiểm tra của Công ty Điện lực Vĩnh Long đã kiểm tra công tác quản lý kỹ thuật, quản lý vận hành và tổng kiểm tra lưới điện tại các điện lực huyện- thị- thành và các đội quản lý vận hành lưới điện cao thế.

Qua đó nhằm khắc phục kịp thời các khiếm khuyết, đảm bảo lưới điện vận hành an toàn, liên tục, chất lượng, hạn chế tổn thất và sự cố, nâng cao độ tin cậy  cũng như chất lượng điện cung cấp cho khách hàng.

Đánh giá bài viết
Mỹ Thu - PC Vĩnh Long

Bài viết liên quan