Lĩnh vực hoạt động

Đào tạo phần mềm OMS

  • 08:52 - 30/03/2019
  • 648

   Thực hiện theo văn bản số 1020/EVN-KTSX ngày 04/03/2019 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc triển khai hệ thống Quản lý vận hành lưới điện trên sơ đồ đơn tuyến (OMS), Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Nam đã phối hợp với Công ty Viễn thông và Công nghệ thông tin (ICT), Ban Kỹ thuật tổ chức buổi đào tạo sử dụng phần mềm OMS tại Hội trường Tổng công ty Điện lực miền Nam, chương trình đào tạo chia làm 2 đợt: đợt 1 hướng dẫn cập nhật dữ liệu và vẽ sơ đồ lưới điện từ ngày 13/03/2019 đến 15/03/2019,  đợt 2 hướng dẫn vận hành và lập lịch từ ngày 21/03/2019 đến 25/03/2019.

Tập huấn phần mềm OMS

 

 Thành phần tham dự lớp đào tạo gồm có cán bộ chuyên trách Phòng Điều độ, cán bộ phụ trách quản lý và cập nhật lưới 110kv, 22kV của 21 Công ty Điện lực và các Điện lực trực thuộc. Nội dung chính của phần mềm OMS là hỗ trợ bộ phận điều độ các Công ty Điện lực thực hiện cập nhật, vẽ lưới điện của khu vực theo sơ đồ nguyên lý. Khi có lịch cắt điện kế hoạch hoặc mất điện sự cố người dùng sẽ thao tác lập lịch và đóng cắt điện trực tiếp trên sơ đồ lưới điện trực quan 

Kết thúc buổi đào tạo, các đơn vị đã có những đóng góp ý kiến, đánh giá về khóa đào tạo. Nhìn chung, các chuyên viên phòng Điều độ của 21 Công ty Điện lực và các cán bộ chuyên trách của các Điện lực đều nắm rõ về cách thức mô hình hóa sơ đồ lưới điện và ứng dụng trong công tác vận hành, lập lịch lưới điện.

   Trong thời gian tới, Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Nam sẽ tiếp tục duy trì và phối hợp với ICT, Ban Kỹ thuật triển khai thêm phần gửi tin nhắn thông báo mất điện cho khách hàng. Hệ thống sẽ liên kết với hệ thống SCADA, Đo ghi xa để lấy dữ liệu thông tin mất điện nhằm hỗ trợ tốt hơn công tác Quản lý vận hành lưới điện và Công tác dịch vụ khách hàng nhanh chóng, kịp thời./.

Đánh giá bài viết
Lê Hồ Phương Thy - SPCIT

Bài viết liên quan