An toàn & Tiết kiệm điện

Tiết kiệm gần 800 tỷ đồng khi dùng đèn compact cho cây thanh long

  • 10:00 - 30/03/2019
  • 225

Theo báo cáo của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC), tiền điện tiết kiệm được khi thay đổi đèn sợi đốt bằng đèn compact cho 20 triệu đèn tính đến 31/12/2018 là 792 tỷ đồng.

Nhân viên EVN SPC hỗ trợ nông dân trồng thanh long

Đây là kết quả đạt được trong đề án hỗ trợ nông dân trồng thanh long thay đèn sợi đốt giai đoạn 2014 – 2016 tại các tỉnh Bình Thuận, Long An và Tiền Giang do EVN SPC thực hiện.

Cụ thể, trước khi triển khai chương trình số lượng đèn đốt là 6.253.979 cái, chiếm 56,98%. Nhưng sau khi triển khai chương trình, tính đến 31/12/2018 số lượng đèn đốt chỉ còn 3.935.000 cái, chiếm 10%. 

Ngược lại, bóng đèn compact trước khi triển khai chương trình chỉ có 43% hộ dân sử dụng với khoảng  4.722.779 bóng đèn. Tính đến 31/12/2018 đã có 35.410.305 bóng đèn compact được sử dụng tại 3 tỉnh Bình Thuận, Long An và Tiền Giang, chiếm tới 90% tổng lượng đèn sử dụng.

Có rất nhiều lợi ích từ việc thay mới 2 triệu bóng đèn compact. Đối với người trồng thanh long, trước mắt chỉ riêng giá đèn compact hiện nay trên thị trường giảm từ 8.000-10.000 đồng/đèn compact (tại tỉnh Bình Thuận). Nếu tính 17 triệu đèn compact sau chương trình đến nay với mức giảm 8.000 đồng, người dân được lợi từ việc giảm giá là hơn 136 tỷ đồng.

Đồng thời, lượng tiền điện tiết kiệm được khi thay đổi đèn sợi đốt bằng đèn compact cho 20 triệu đèn (chỉ tính số đèn do thay đổi tỉ trọng đèn compact chong thanh long trước khi chương trình hỗ trợ và số liệu tính đến 31/12/2018) là 792 tỷ đồng.

Đối với ngành điện, do giảm công suất đỉnh của hệ thống là 560 MW, ngành không phải đầu tư nguồn và lưới điện, nếu tính giá trị đầu tư bình quân khoảng 1 triệu USD/1 MW thì giảm hoặc giản đầu tư công trình điện với giá trị tương đương 560 triệu USD. Chỉ tính riêng do giãn tiến độ đầu tư trạm 110KV và đường dây 22KV thì giá trị tiết kiệm do giãn thời gian đầu tư khoảng 115 tỷ đồng/năm.

Đặc biệt, thay đổi đèn sợi đốt bằng đèn compact đã đem lại hiệu quả rất cao về mặt môi trường. Theo Viện Năng lượng Việt Nam, việc thay thế 20 triệu bóng đèn sợi đốt bằng đèn compact đã giúp cắt giảm 1.792.000 tấn CO2, góp phần bảo vệ môi trường.

Ngoài ra, dự án đã giúp nâng cao nhận thức cộng đồng và xã hội trong việc sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả và nâng cao hình ảnh của ngành điện, của EVN SPC cũng như các đơn vị điện lực.

Đánh giá bài viết
Minh Thi - Chinhphu.vn

Bài viết liên quan