An toàn & Tiết kiệm điện

Lưu đồ thực hiện đấu nối, mua bán điện từ dự án ĐMTMN

  • 13:18 - 08/04/2019
  • 5385

Theo Hướng dẫn số 1532/EVN-KD, ngày 27/3/2019 V/v  hướng dẫn thực hiện đối với các dự án điện mặt trời trên mái nhà. Xem file TẠI ĐÂY

Các mẫu hồ sơ:

GIẤY ĐỀ NGHỊ BÁN ĐIỆN . File TẠI ĐÂY

BIÊN BẢN XÁC NHẬN CHỈ SỐ CÔNG TƠ, SẢN LƯỢNG ĐIỆN GIAO NHẬN VÀ TIỀN ĐIỆN THANH TOÁN . File TẠI ĐÂY

BIÊN BẢN QUYẾT TOÁN ĐIỆN NĂNG ĐẦU NGUỒN  . file TẠI ĐÂY

1. Tiếp nhận và giải quyết yêu cầu bán điện từ dự án điện mặt trời mái nhà của Chủ đầu tư.

2.    Thanh toán tiền điện đối với dự án điện mặt trời mái nhà

 

Đánh giá bài viết
- - Ban TT EVNSPC

Bài viết liên quan