Lĩnh vực hoạt động

Số hóa công tác quản lý kinh doanh và dịch vụ khách hàng trong cách mạng công nghiệp 4.0

  • 14:38 - 22/05/2019
  • 315

Trong những năm qua, bên cạnh việc đảm bảo cung ứng đủ điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, sinh hoạt của nhân dân 21 tỉnh, thành phố khu vực miền Nam, EVN SPC luôn xác định công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng (KD&DVKH) là khâu then chốt theo đúng định hướng EVN đã đề ra. 

Năm 2019 triển khai chỉ thị số 999/CT-EVN ngày 01 tháng 3 năm 2019 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam “Về công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng năm 2019”; EVN SPC đã ứng dụng mạnh mẽ CNTT vào công tác KD&DVKH, qua đó đã mang lại rất nhiều tiện ích cho khách hàng sử dụng điện đồng thời cải tiến nâng cao năng lực quản trị điều hành của nội bộ EVN SPC, trong đó nổi bật là việc ứng dụng hệ thống báo cáo quản trị thông minh (BI-Business Intelligence) của EVN tập trung vào công tác KD&DVKH với mục tiêu cải tiến hoạt động quản trị cho Lãnh đạo phụ trách lĩnh vực KD&DVKH ở các cấp trong tổng hợp, phân tích, so sánh dữ liệu thực hiện với chĩ tiêu kế hoạch từ đó có thể đưa ra quyết định điều hành nhanh chóng, chính xác và hiệu quả

BI- giúp EVN SPC thuận lợi kiểm soát khối lượng dữ liệu lớn từ nhiều nguồn khác nhau và khai thác một cách hiệu quả

Việc triển khai ứng dụng hệ thống BI KD&DVKH đồng bộ xuyên suốt ở tất cả các cấp trong toàn EVNSPC đem lại cho EVN SPC rất nhiều hiệu quả thiết thực trong công tác quản lý, trong đó:

  • Nâng cấp thay thế các hệ thống báo cáo kinh doanh hiện tại bằng một cổng thông tin hỗ trợ điều hành công tác Kinh doanh và dịch vụ khách hàng tại EVN SPC qua công cụ BI (Business Intelligence) mạnh về phân tích dữ liệu, đồ họa, trực quan, dữ liệu Online.
  • Công nghệ BI hỗ trợ thu thập tổng hợp và thống nhất dữ liệu trên tất cả các biểu từ nguồn CSDL BCKD hiện tại và có thể mở rộng các chiều khác khi cần từ các đơn vị thành viên.
  • Hệ thống giúp Lãnh đạo và các bộ phận chức năng phụ trách công tác KD&DVKH thay đổi kỹ năng điều hành từ kinh nghiệm chủ quan qua cách điều hành dựa trên số liệu và thông tin chính xác thu được từ dữ liệu trực quan
  • Đối với CBNV sử dụng hệ thống tạo ra công cụ linh động trong thao tác xử lý bằng cách thực hiện kéo thả báo cáo, phân tích dữ liệu đa chiều, xây dựng Dashboard theo ý muốn.
  • Kỹ sư Lê Tân Tiến EVNICT đang hướng dẫn người dùng tại EVNSPC sử dụng hệ thống BI

EVN SPC đang trên lộ trình thực hiện mục tiêu điện tử hóa toàn bộ quá trình giao dịch của ngành Điện với khách hàng và trong nội bộ theo định hướng cuả EVN. Với việc triển khai hệ thống báo cáo quản trị thông minh BI đem đến cho EVN SPC và các đơn vị thành viên những thông tin, báo cáo với thời gian thực thay thế các phương thức báo cáo thủ công trước đây từ đó giúp tăng cường đáng kể khả năng quản trị của các cấp lãnh đạo trong doanh nghiệp làm tiền đề để EVN SPC tiếp tục triển khai thành công các mục tiêu ứng dụng CNTT, công nghệ mới phù hợp với xu hướng xử lý dữ liệu lớn (Bigdata) hướng đến doanh nghiệp số trong thời đại CMCN 4.0. 

Đánh giá bài viết
Lê Thành Nhân - Ban CNTT EVNSPC

Bài viết liên quan