An toàn & Tiết kiệm điện

EVN SPC “Đào tạo Chương trình DSM quốc gia và Chương trình DR”

  • 15:18 - 29/07/2019
  • 423

Tổng công ty Điện lực miền Nam đã phối hợp Cục Điều tiết Điện lực tổ chức 02 lớp “Đào tạo Chương trình DSM quốc gia và Chương trình DR” vào ngày 16 tháng 7 năm 2019 và ngày 23 tháng 7 năm 2019 tại Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh cho gần 300 học viên là Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách hoạt động DSM/DR Tổng công ty và của 21 Công ty Điện lực thành viên.

Nội dung đào tạo Chương trình DSM/DR được các chuyên gia của Cục Điều tiết Điện lực nghiên cứu, thiết kế kỹ càng theo từng nội dung chuyên đề với mục tiêu truyền đạt kiến thức để học viên nắm rõ và có các kỹ năng trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình:

- Chuyên đề 1: Các Khái niệm cơ bản và sự cần thiết của DSM/DR

- Chuyên đề 2: Nội dung Chương trình Quốc gia về DSM giai đoạn 2018-2020, định hướng đến 2030 (QĐ 279/QĐ-TTg ngày 08/3/2018)

- Chuyên đề 3: Lộ trình và kế hoạch thực hiện Chương trình DSM (Quyết định số 175/QĐ-BCT ngày 28/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

- Chuyên đề 4: Nội dung Thông tư số 23/2017/TT-BCT quy định nội dung, trình tự thực hiện các chương trình Điều chỉnh phụ tải

- Chuyên đề 5: Lợi ích của Chương trình DSM

- Chuyên đề 6: Quy trình về Đăng ký tham gia Chương trình DR;

- Chuyên đề 7: Quy trình về tính toán đường cơ sở

- Chuyên đề 8: Quy trình về thực hiện sự kiện điều chỉnh phụ tải

- Chuyên đề 9: Quy trình về tính toán điện năng tiết giảm

Các chuyên gia của Cục Điều tiết Điện lực hướng dẫn học viên lớp đào tạo DSM/DR
Các học viên trao đổi kinh nghiệm tại lớp đào tạo DSM/DR

Các chuyên gia của Cục Điều tiết Điện lực hướng dẫn đào tạo cho học viên các cơ sở pháp lý và đưa ra các biện pháp, các ví dụ thực tế đồng thời chia sẻ kiến thức kinh nghiệm trong hoạt động DSM/DR thông qua thảo luận tại lớp.  Kết thúc khóa học các học viên đã được trang bị đầy đủ kiến thức để phát huy hiệu quả trong công tác triển khai thực hiện các hoạt động Chương trình DSM/DR tại đơn vị mình, góp phần thực hiện tốt chủ trương của Chính phủ và chỉ đạo thực hiện của toàn ngành điện./.

Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 279/QĐ-TTg ngày 08 tháng 3 năm 2018 Quyết định phê duyệt Chương trình quốc gia về Quản lý nhu cầu điện giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030.

Mục tiêu tổng quát của Chương trình quốc gia về DSM là triển khai đồng bộ các giải pháp kỹ thuật, công nghệ, kinh tế - xã hội để thực hiện các chương trình quản lý nhu cầu điện, trong đó sự tham gia chủ động của khách hàng sử dụng điện đóng vai trò quan trọng góp phần đảm bảo cung ứng điện, nâng cao chất lượng điện năng và độ tin cậy cung cấp điện, góp phần bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao hiệu quả kinh tế chung của hệ thống điện gắn với phát triển bền vững ngành điện, ngành năng lượng.

Với tốc độ tiêu thụ điện tăng hơn 10%/năm, đứng trước nguy cơ mất cân đối cung cầu về điện tại khu vực các tỉnh/ thành phố phía Nam, Tổng công ty Điện lực miền Nam đã khẩn trương thực hiện các hoạt động DSM/DR với mục tiêu phân bố lại nhu cầu phụ tải giờ cao điểm, thấp điểm và bình thường để san bằng biểu đồ phụ tải, tăng hệ số phụ tải, tối ưu hóa sử dụng năng lượng.

Chương trình điều chỉnh phụ tải điện (DR) là một hình thức của Chương trình DSM, trong đó:

  • Khách hàng chủ động điều chỉnh hoặc thay đổi nhu cầu sử dụng điện để đáp ứng các tín hiệu về giá điện, các cơ chế khuyến khích khi có yêu cầu của đơn vị vận hành hệ thống điện, đơn vị cung cấp điện.
  • Góp phần giảm công suất cực đại vào giờ cao điểm của hệ thống điện quốc gia, vùng/miền hoặc tại các khu vực lưới điện bị quá tải, nghẽn mạch cục bộ.
  • Khách hàng chủ động quyết định quy mô/loại phụ tải sẽ điều chỉnh giảm trong thời gian diễn ra sự kiện DR.
  • Khách hàng nhận được các khuyến khích thông qua giá điện hoặc cơ chế tài chính trực tiếp.

Để nâng cao hiệu quả triển khai Chương trình DSM/DR, cần đào tạo đội ngũ cán bộ nhân viên am hiểu các cơ sở pháp lý và ý nghĩa mục đích của Chương trình DSM/DR nhằm chuyển tải đến khách hàng về những lợi ích khi tham gia Chương trình và đạt mục tiêu đồng thuận ký kết thỏa thuận thực hiện Chương trình DR phi thương mại.

 

Ngô Trọng Hiền - Ban KD EVNSPC
Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan