Về chúng tôi

EVNSPC: Sáp nhập và thành lập Công ty Tư vấn điện miền Nam

  • 09:02 - 01/10/2019
  • 2325

Căn cứ Quyết định số 292/QĐ-EVN ngày 20 tháng 9 năm 2019 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc sáp nhập Công ty TNHH MTV Tư vấn điện miền Nam vào Tổng công ty Điện lực miền Nam; Văn bản chỉ đạo số 5008/EVN-TCNS ngày 20 tháng 9 năm 2019 của Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam về triển khai thực hiện sáp nhập Công ty TNHH MTV Tư vấn điện sang hạch toán phụ thuộc Tổng công ty Điện lực miền Nam; Triển khai thực hiện Nghị quyết số 142/NQ-HĐTV ngày 27 tháng 9 năm 2019 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc sáp nhập Công ty TNHH MTV Tư vấn điện miền Nam trực thuộc Tổng công ty Điện lực miền Nam và thành lập Công ty Tư vấn điện miền Nam.

Ngày 30 tháng 9 năm 2019, Tổng công ty Điện lực miền Nam đã tổ chức lễ công bố Quyết định chuyển đổi Công ty TNHH MTV Tư vấn điện miền Nam sang hạch toán phụ thuộc với nội dung:

Công ty Tư vấn Điện miền Nam là đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng công ty Điện lực miền Nam, hoạt động dưới hình thức chi nhánh của Tổng công ty Điện lực miền Nam theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các quy định có liên quan và Quy chế tổ chức & hoạt động của Công ty.

Tên gọi: Công ty Tư vấn điện miền Nam

Trụ sở: 16 Âu Cơ, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, TP.HCM (Trụ sở trước đây của Công ty TNHH MTV).

Ngành, nghề kinh doanh: Khảo sát, lập quy hoạch phát triển điện lực; Tư vấn lập và nhận thẩm định báo cáo đầu tư, dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, giám sát thi công các công trình điện đến cấp điện áp 220kV; Tư vấn đầu tư xây dựng các dự án viễn thông công cộng; Thiết kế nguồn và lưới điện; Thiết kế hệ thống điện, hệ thống thông tin liên lạc công trình dân dụng và công nghiệp; Thiết kế xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp; Thiết kế công trình giao thông; Thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật; Khảo sát địa hình, địa chất công trình xây dựng; Thiết kế điện công trình đường dây và trạm biến áp; Thiết kế cơ điện công trình; Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp; Thiết kế kiến trúc công trình; Thiết kế nội – ngoại thất công trình; Lập hồ sơ mời thầu dự án các nhà máy điện (thuỷ - nhiệt điện-nguồn và lưới điện), dự án năng lượng tái tạo.

Mô hình tổ chức:

Ban lãnh đạo: 01 Giám đốc; 02 Phó Giám đốc, 01 Kế toán trưởng.

Các phòng chuyên môn nghiệp vụ gồm: Phòng Tổ chức – Hành chính; Phòng Kế hoạch – Kinh doanh; Phòng Tài chính – Kế toán; Phòng Thiết kế Xây dựng; Phòng Thiết kế Đường dây; Thiết kế trạm; Phòng dự án và công nghệ môi trường; Đội khảo sát.

6. Lao động, tài sản, nguồn vốn và công việc: Tiếp nhận nguyên trạng lao động, tài sản, nguồn vốn và các công việc đang triển khai của Công ty TNHH MTV.

Việc thực hiện chuyển đổi mô hình hoạt động kinh doanh của Công ty Tư vấn điện miền Nam nhằm nâng cao năng lực hoạt động sản xuất của Tổng công ty và thuộc đề án sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp theo Quyết định số 132/QĐ-EVN ngày 31 tháng 7 năm 2017 và Chỉ thị số 66/CT-EVN ngày 20 tháng 02 năm 2019 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Phương Diệp - Ban TCNS - Ban TCNS EVNSPC
Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan