Lĩnh vực hoạt động

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM TẬP HUẤN NỘI BỘ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẤU THẦU

  • 16:08 - 30/12/2019
  • 78

Nhằm nâng cao công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, pháp luật cho các cán bộ, nâng cao chất lượng để triển khai công việc hiệu quả trên mọi lĩnh vực để góp phần hiện thực hóa các văn bản quy phạm pháp luật, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động Xây dựng nói chung và hoạt động Đấu thầu nói riêng.

Ngày 10/12/2019 Tổng công ty Điện lực miền Nam tổ chức khóa tập huấn nội bộ về công tác quản lý đấu thầu tại Công ty Điện lực Vĩnh Long. Tới dự khai mạc khóa tập huấn có ông Lê Trường Vũ – Trưởng Ban QLĐT – EVN SPC các chuyên viên Ban QLĐT cùng 190 học viên là cán bộ lãnh đạo, cán bộ chuyên môn - nghiệp vụ các Công ty Điện lực và các đơn vị phụ trợ trực thuộc EVN SPC.

Đ/c Lê Trường Vũ – Trưởng Ban QLĐT khai mạc buổi tập huấn

Phát biểu tại buổi tập huấn, ông Lê Trường Vũ – Trưởng ban QLĐT hy vọng sau khi tham gia khóa tập huấn này, các học viên có thể nắm vững các nội dung Luật Đấu thầu và thông tư 05/2018/TT-BKHĐT ngày 10/12/2018 của Bộ kế hoạch đầu tư;  Chấn chỉnh và tăng cường hiệu quả trong công tác đấu thầu, để từ đó thực hiện công việc được giao bảo đảm chất lượng và tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, góp phần tăng cường hiệu quả công tác đấu thầu; bảo đảm cho các cuộc đấu thầu được diễn ra cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế./.   

 

Đánh giá bài viết
Mỹ Thu - PC Vĩnh Long

Bài viết liên quan