Lĩnh vực hoạt động

THI CÔNG NHIỀU CÔNG TRÌNH LƯỚI ĐIỆN BẢO ĐẢM CUNG ỨNG ĐIỆN CHO MÙA KHÔ

  • 11:18 - 13/02/2020
  • 84

 Để bảo đảm cung cấp điện năm 2020 đặc biệt là mùa khô, Công ty điện lực Tây Ninh dự báo phụ tải mùa khô đầu năm 2020 trên địa bàn tỉnh sẽ tăng trưởng ở mức rất cao, dự kiến sản lượng điện thương phẩm trên địa bàn tỉnh năm 2020  là 4.950 triệu kWh, tăng 845 triệu kWh so với năm 2019, tăng 20,57%.

Nhằm bảo đảm cung cấp điện, Công ty điện lực Tây Ninh đã hoàn tất triển khai công trình phân pha 110kV từ trạm 220/110kV Trảng Bàng - 220/110kV Tây Ninh. Sau khi công trình hoàn tất sẽ bảo đảm cung cấp điện phụ tải lớn của Khu công nghiệp Phước Đông; hoàn tất nâng công suất trạm biến áp  110kV/22kV Tân Hưng. Ngoài ra, nhằm bảo đảm cung cấp điện cho Khu công nghiệp Tân Hội (huyện Tân Châu), cuối năm 2019 Công ty đã đưa vào vận hành một đường dây trung áp từ trạm biến áp Tân Hưng  đến Khu công nghiệp dài 17km.

Theo Công ty điện lực Tây Ninh, để bảo đảm cung ứng điện phục vụ nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của người dân, Tập đoàn, Tổng công ty điện lực miền Nam và Công ty điện lực Tây Ninh  đã và đang triển khai nhiều công trình lưới điện sẽ nghiệm thu trong năm 2020.

Cụ thể như: Tập đoàn đã triển khai đường dây 220kV và trạm biến áp 220/110kV Phước Đông; Tổng Công ty triển khai dự án Lộ ra 110kV trạm biến biến áp 220/110kV Phước Đông, lắp máy biến áp thứ 2 trạm 110kV Thành Công, trạm biến áp 110kV/22kV Suối Ngô, đường dây 110kV Tân Hưng - FiCo.

Ngoài ra, dự án nâng cấp và phát triển lưới điện trung hạ thế khu vực trung tâm thị xã, thành phố thuộc Tây Ninh cũng được triển khai với tổng mức đầu tư là 164,7 tỷ đồng, với khối lượng 89,34km đường dây trung áp, 174,3km đường dây hạ áp, 113 trạm biến áp với tổng công suất là 21.480kVA.

Riêng Công ty điện lực Tây Ninh sẽ triển khai cải tạo lưới điện phân phối như: 20 công trình sửa chữa lớn lưới điện với khối lượng dự kiến  là 53km đường dây trung áp, 106km đường dây hạ áp, với tổng mức đầu tư 21 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Công ty sẽ đầu tư, xây dựng mới và nghiệm thu 18 công trình lưới điện phân phối với khối lượng là 97km đường dây trung áp, 164km đường dây hạ áp, tổng dung lượng trạm biến áp 16.050kVA, tổng mức đầu tư các công trình điện trong năm 2019 là 131 tỷ đồng.

Theo Công ty điện lực Tây Ninh, với tình hình phụ tải với các năm qua tăng rất cao, để bảo đảm cung cấp điện thì Công ty phải đầu tư lưới điện với nguồn vốn rất lớn trong khi kế hoạch vốn đầu tư được phân bỏ hàng năm  là hạn chế không đáp ứng nhu cầu, gây khó khăn trong việc cung cấp điện. Ngoài việc phải đầu tư lưới điện để đáp ứng nhu cầu sản xuất còn phải phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân, trong khi tỷ lệ hộ dân có điện trên địa bàn hiện nay đjat 99,64%, các hộ chưa có điện rãi rác  và cách xa lưới điện nên chi phí để đầu tư cấp điện cho các hộ dan này là rất lớn.

Vì vậy, để bảo đảm tiến độ thi công theo các kế hoạch đề ra của các công tình, đề nghị các địa phương hỗ trợ trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng, đặc biệt là các công trình lưới điện truyền tải.

Đồng thời, nhằm giảm áp lực đầu tư nguồn và lưới điện, Công ty điện lực Tây Ninh tổ chức tuyên truyền tiết kiệm điện với mục tiêu đến năm 2020 đạt tối thiểu là 1,5% sản lượng điện thương phẩm, tương đương 74,25 triệu kWh. Ngoài ra, năm 2020 Công ty sẽ phấn đấu vận động khách hàng lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời áp mái, đặc biệt là khách hàng sản xuất.

Đánh giá bài viết
Huỳnh Minh Thông - PC Tây Ninh

Bài viết liên quan