Tin tức & truyền thông

EVN SPC thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid-19)

  • 10:10 - 27/02/2020
  • 70

Tổng công ty Điện lực miền Nam đã thành lập Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh viêm hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid-19) theo Quyết định số 276/QĐ-EVN SPC ngày 04/02/2020. Để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh do nCoV trong CBCNV lao động, Trưởng Ban chỉ đạo phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, như sau:

1. Ông: Nguyễn Phước Đức, Tổng giám đốc, Trưởng ban chỉ đạo:

- Chỉ đạo toàn bộ hoạt động của Ban chỉ đạo và các đơn vị thành viên tham gia vào công tác phòng, chống dịch trong EVN SPC.

- Chủ trì các cuộc họp của Ban chỉ đạo.

2. Ông: Nguyễn Công Hầu, Phó Tổng giám đốc, Phó Trưởng Ban thường trực:

- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh nCoV của EVN SPC theo các tình huống dịch bệnh và triển khai thực hiện.

- Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nCoV tại Cơ quan EVN SPC.

- Chỉ đạo truyền thông phòng, chống dịch bệnh nCoV.

- Tổ chức kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh nCoV khi cần thiết.

3. Ông: Lê Xuân Thái, Chủ tịch Công đoàn EVN SPC, Phó Trưởng Ban:

- Phát động phong trào thực hiện phòng, chống dịch bệnh nCoV trong CBCNV lao động toàn Tổng công ty.

4. Ông: Lê Thanh Phong, Trưởng Ban TCNS, Uỷ viên thường trực:

- Xây dựng kế hoạch công tác phòng, chống dịch bệnh nCoV của EVN SPC.

- Triển khai thực hiện nội dung kế hoạch phòng, chống dịch bệnh nCoV.

- Tham mưu nghiệp vụ về công tác phòng, chống dịch bệnh nCoV.

5. Ông: Nguyễn Thanh Lâm, Chánh văn phòng EVN SPC, Ủy viên:

- Triển khai thực hiện phòng, chống dịch bệnh nCoV tại cơ quan EVN SPC; các đơn vị trong tòa nhà 16 Âu cơ và các đơn vị thành viên.

- Triển khai đến các đơn vị thành viên việc điều tra, theo dõi nắm danh sách và lịch trình các đoàn khách đến làm việc và các đoàn công tác của đơn vị; tiến hành khử trùng phòng họp (sau cuộc họp), tay nắm cửa, thang máy, cầu thang, lan can, nhà vệ sinh, xịt thuốc sát khuẩn, trang bị khẩu trang, nước sát trùng, máy đo nhiệt độ hoặc súng bắn nhiệt độ điện tử ...để theo dõi nhiệt độ CBCNV và các đoàn khách đến làm việc.

6. Ông: Lâm Hoàng Phước, Trưởng Ban Truyền thông EVN SPC, Ủy viên:

- Triển khai các biện pháp, hình thức truyền thông phòng, chống dịch bệnh nCoV trong EVN SPC.

- Tăng cường truyền thông qua các kênh đến CBCNV về các phương pháp nhận biết, phòng, chống lây nhiễm nCoV và phối hợp kịp thời với các cơ quan chức năng y tế đia phương trong công tác phòng, chống dịch tại EVN SPC.

7. Giám đốc các đơn vị thành viên EVN SPC, Uỷ viên:

- Tổ chức thực hiện phòng, chống dịch bệnh do nCoV tại đơn vị thuộc quyền quản lý.

- Xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch. Trong đó, xây dựng kịch bản tình huống khi có dịch xảy ra. Phối hợp chặt chẽ với y tế địa phương để theo dõi, giám sát và phòng chống dịch.

- Huy động các các tổ chức chính trị xã hội (Công đoàn, Đoàn Thanh niên...) trong đơn vị tham gia phòng, chống dịch và truyền thông).

- Phân công nhiệm vụ cho thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch.

- Chỉ đạo theo dõi dịch tễ học để có biện pháp cách ly và dự phòng tích cực (theo dõi nắm danh sách và lịch trình các đoàn khách đến làm việc và các đoàn công tác của đơn vị để phát hiện kịp thời  để cách ly và được điều trị).

- Không tổ chức tham quan, học tập tại vùng xảy ra dịch bệnh và Trung Quốc.  

- Chỉ đạo thực hiện việc kiểm tra về công tác phòng, chống dịch bệnh do nCoV đối với các đơn vị thành viên thuộc quyền quản lý.

8. : Nguyễn Thị Thu Thảo, CV Ban Tổ chức và Nhân sự phụ trách y tế - Thư ký:

- Tham mưu cho Ban chỉ đạo về nội dung nghiệp vụ chuyên môn y tế trong công tác phòng, chống dịch bệnh do nCoV.

- Tổng hợp các thông tin hoặc các văn bản chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh do nCoV của EVN SPC, EVN, các Bộ, Ngành và của Nhà nước.

- Tổng hợp, phân tích và báo cáo công tác phòng, chống dịch bệnh nCoV của các đơn vị thành viên để báo cáo Ban chỉ đạo, EVN SPC và các cơ quan liên quan.

- Thư ký các cuộc họp của Ban chỉ đạo./.

TỔNG GIÁM ĐỐC

đã ký

Nguyễn Phước Đức

Đánh giá bài viết
- - Ban TT EVNSPC

Bài viết liên quan