Căn cứ Quyết định số 116/QĐ-EVN ngày 17 tháng 4 năm 2019 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy chế về công tác cán bộ trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam; Thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-HĐTV ngày 19 tháng 02 năm 2020 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc thông qua công tác cán bộ;

" />

Lĩnh vực hoạt động

Bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Nam

  • 08:39 - 04/03/2020
  • 209

Căn cứ Quyết định số 116/QĐ-EVN ngày 17 tháng 4 năm 2019 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy chế về công tác cán bộ trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam; Thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-HĐTV ngày 19 tháng 02 năm 2020 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc thông qua công tác cán bộ;

Ngày 27 tháng 02 năm 2020, Tổng công ty Điện lực miền Nam đã tổ chức lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Chăm sóc khách hàng thuộc Tổng Công ty Điện lực miền Nam đối với ông Cao Thế Tịnh.

Ông Nguyễn Văn Lý Phó Tổng Giám Đốc EVN SPC trao quyết định bổ nhiệm phó Giám đốc TTCSKH EVN SPC

Đây là lần đầu tiên bổ nhiệm Phó Giám đốc thông qua hình thức thi tuyển chức danh cán bộ quản lý. Việc thi tuyển chức danh cán bộ quản lý lần này được tổ chức thí điểm tại Trung tâm Chăm sóc khách hàng, được phổ biến rộng rãi đến toàn thể cán bộ nhân viên trong Tổng công ty Điện lực miền Nam nhằm động viên, khuyến khích, thu hút nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn nghiệp vụ để phục vụ công tác sản xuất kinh doanh, đáp ứng nhu cầu công việc trong đơn vị. Ứng viên dự tuyển phải thực hiện bài thi viết và thi vấn đáp. Qua cuộc thi này, ông Cao Thế Tịnh Trưởng phòng Chăm sóc khách hàng đã trúng tuyển chức danh Phó Giám đốc Trung tâm Chăm sóc khách hàng.

Đánh giá bài viết
Ban Tổ chức và Nhân sự - Ban TCNS EVNSPC

Bài viết liên quan