Về chúng tôi

BỔ NHIỆM LẠI PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM

  • 08:13 - 04/03/2020
  • 3508

Căn cứ Quyết định số 116/QĐ-EVN ngày 17 tháng 4 năm 2019 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy chế về công tác cán bộ trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;

Thực hiện Văn bản số 878/EVN-TC&NS ngày 19 tháng 02 năm 2020 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc bổ nhiệm lại cán bộ;

Ngày 03 tháng 03 năm 2020, Tổng công ty Điện lực miền Nam đã tổ chức lễ công bố Quyết định bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Nam đối với ông Nguyễn Công Hầu tại Quyết định số 30/QĐ-HĐTV ngày 20 tháng 02 năm 2020 và ông Phạm Ngọc Lễ tại Quyết định số 28/QĐ-HĐTV ngày 20 tháng 02 năm 2020.

Ông Nguyễn Văn Hợp Chủ tịch HĐTV EVN SPC chúc mừng và trao quyết định bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám Đốc
Ông Nguyễn Văn Hợp Chủ tịch HĐTV EVN SPC chúc mừng và trao quyết định bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám Đốc

 

Nguyễn Ngô Phương Diệp - Ban TCNS EVNSPC
Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan