Dịch vụ

Công ty Điện lực Trà Vinh triển khai công tác điều chỉnh giảm giá điện, giảm tiền điện do dịch bệnh Covid-19

  • 17:53 - 01/05/2020
  • 138

Ngày 09/4/2020, Bộ Công Thương thông cáo báo chí (TCBC) về việc giảm giá điện và giảm tiền điện hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chống dịch Covid-19 và báo cáo số 22/BC-BCT trình Thủ tướng Chính phủ đề xuất về việc giảm giá điện và giảm tiền điện từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020 cho các khách hàng sử dụng điện.

 

Công nhân Công ty Điện lực Trà Vinh sửa chữa bảo trì lưới điện.

Công ty Điện lực Trà Vinh đã tổ chức quán triệt đến toàn thể cán bộ, công nhân viên và người lao động TCBC của Bộ Công Thương và các văn bản liên quan. Chỉ đạo Giám đốc các Điện lực liên hệ Đài truyền thanh địa phương phát thanh tối thiểu 4 lần/ ngày, thông báo đến khách hàng sử dụng điện biết. Báo cáo UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh, HĐND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Công Thương về hoạt động cung cấp điện ổn định trong thời gian dịch COVID-19. Liên hệ cơ quan truyền thông (Báo, Đài) thực hiện truyền thông nội dung liên quan về điều chỉnh giảm giá điện, giảm tiền điện theo chỉ đạo của Bộ Công thương. Quán triệt đến toàn thể CB.CNV biết, nắm thông tin, trả lời khách hàng trong phạm vi nhiệm vụ được giao.

Việc thực hiện giảm giá điện và giảm tiền điện, thời gian trong 03 tháng: 4, 5 và 6 năm 2020 (sẽ giảm giá tương ứng tại các kỳ hoá đơn tiền điện tháng 5, tháng 6 và tháng 7 năm 2020). Về đối tượng giảm giá điện, mức giảm 10% (theo đơn giá tại Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về điều chỉnh mức giá bán lẻ bình quân và qui định giá bán điện): Khách hàng sản xuất và kinh doanh giảm giá điện ở tất cả các khung giá giờ cao điểm, giờ bình thường và giờ thấp điểm; Khách hàng sử dụng điện sinh hoạt đối với các bậc thang  giá điện sinh hoạt từ bậc 1 đến bậc 4 (dưới 300 kWh tháng); Riêng khách hàng là các cơ sở lưu trú du lịch điều chỉnh giá điện giảm từ mức giá điện áp dụng cho khách hàng kinh doanh dịch vụ nay xuống bằng mức giá điện áp dụng cho các hộ sản xuất.

Về giảm tiền điện giảm 100% tiền điện cho các cơ sở cách ly, khám chữa tập trung bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm Covid-19; Giảm 20% tiền điện cho các cơ sở khám, chữa bệnh có thực hiện khám, xét nghiệm, điều trị bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm Covid-19; Giảm 20% tiền điện cho các khách sạn và các cơ sở lưu trú du lịch được sử dụng để cách ly bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm Covid-19.

Tại tỉnh Trà Vinh, theo số liệu ước tính tổng số tiền điện hỗ trợ giảm cho các khách hàng sử dụng điện khoảng trên 48 tỷ đồng (tổng thời gian giảm 03 tháng), trong đó các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh được hỗ trợ giảm khoảng 18 tỷ đồng, các hộ sinh hoạt được hỗ trợ giảm khoảng 17 tỷ đồng, các cơ sở lưu trú được hỗ trợ giảm khoảng 0,5 tỷ đồng, các tổ chức bán buôn được hỗ trợ hơn 12 tỷ đổng và các cơ sở phục vụ chống dịch Covid khoảng 0,35 tỷ đồng.

Hiện nay Công ty Điện lực Trà Vinh đã xây dựng phương án huy động bố trí nhân lực, vật lực đầy đủ, sẳn sàng triển khai thực hiện ngay khi có quyết định và hướng dẫn thực hiện của các cơ quan chức năng về giảm giá điện và giảm tiền điện, đảm bảo đầy đủ quyền lợi của khách hàng sử dụng điện./.

Đánh giá bài viết
Đặng Huy Hoàng - PC Trà Vinh

Bài viết liên quan