Dịch vụ

Công ty Điện lực Trà Vinh: Đảm bảo tiến độ thực hiện giảm giá điện do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19

  • 10:35 - 21/05/2020
  • 109

Ban Giám đốc Công ty Điện lực Trà Vinh (Công ty) cho biết: thực hiện Công văn số 2698/BCT-ĐTĐL, ngày 16/4/2020 của Bộ Công thương về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện (SDĐ) bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19; cũng như chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về thực hiện giảm giá điện cho các khách hàng SDĐ bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Công ty Điện lực Trà Vinh đã triển khai kế hoạch đối với khách hàng SDĐ do Công ty đang quản lý bán điện trực tiếp. 

Nhân viên Điện lực Châu Thành phát tờ rơi tuyên truyền tiết kiệm điện ở xã Long Hòa. 

Nhằm thực hiện đúng tiến độ về thời gian, đảm bảo quyền lợi cho khách hàng SDĐ, Ban Giám đốc Công ty đã đẩy mạnh công tác truyền thông; phối hợp với các cơ quan truyền thông thông báo rộng rãi các nội dung liên quan đến hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho khách hàng SDĐ bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Đồng thời, gởi văn bản trực tiếp đến các khách hàng SDĐ lớn và các khách hàng kinh doanh khách sạn, nhà trọ… bổ sung hồ sơ để xác định là cơ sở lưu trú du lịch; niêm yết công khai tại phòng giao dịch khách hàng của các điện lực: Văn bản số 2698; các thông tư có liên quan của Bộ Công thương và các văn bản hướng dẫn giá bán điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng Công ty Điện lực miền Nam. Đồng thời, tổ chức tập huấn, hướng dẫn công tác hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các điện lực trực thuộc; chỉ đạo bố trí nhân sự tại bộ phận giao dịch khách hàng nắm chắc nghiệp vụ để giải đáp kịp thời các thắc mắc, phản ảnh của khách hàng. Công ty gởi văn bản đến Sở Y tế; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu cung cấp danh sách các khách hàng thuộc diện cơ sở phòng, chống dịch bệnh Covid-19, cơ sở lưu trú du lịch được giảm giá điện, giảm tiền điện. 

Với sự hợp tác chặt chẽ, ngày 24/4/2020, Sở Y tế Trà Vinh (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19) có Văn bản số 1034/SYT-NVY về danh sách cơ sở phục vụ cách ly, điều trị và phòng, chống dịch bệnh Covid-19 gửi Công ty; Công ty chỉ đạo các Điện lực đến làm việc trực tiếp với các cơ sở phòng, chống dịch bệnh để xác định mức hỗ trợ giảm tiền điện theo Công văn số 2698 của Bộ Công thương. Đồng thời, ngày 24/4/2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trà Vinh có Văn bản số 301/SVHTTDL-QLVHDL cung cấp danh sách khách hàng thuộc cơ sở lưu trú du lịch gửi Công ty. Công ty chỉ đạo các Điện lực rà soát, liên hệ trực tiếp với khách hàng nhờ cung cấp hồ sơ xác định “Cơ sở lưu trú du lịch” nhằm hỗ trợ giảm giá điện đảm bảo đầy đủ quyền lợi của khách hàng.

Thời gian hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện là 03 tháng, được xác định theo kỳ ghi chỉ số hàng tháng của điện lực, tại công-tơ điện của khách hàng: Đối với khách hàng SDĐ sinh hoạt, áp dụng cho các kỳ hóa đơn tiền điện tháng 5, 6 và 7/2020. Đối với các khách hàng SDĐ ngoài sinh hoạt (sản xuất, kinh doanh), thực hiện từ kỳ hoá đơn gần nhất kể từ ngày 16/4/2020. Đến ngày 18/5/2020, Công ty đã phát hành hóa đơn giảm giá điện, giảm tiền điện với tổng số tiền 15,1 tỷ đồng. Đối với khách hàng SDĐ là các cơ sở lưu trú du lịch (theo quy định tại Luật Du lịch 2017 và các văn bản pháp luật có liên quan), để xác định là cơ sở lưu trú du lịch. Ngoài các đối tượng khách hàng SDĐ nêu trên, tỉnh Trà Vinh không có trường hợp giảm khác. Đối với các khách hàng không được hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện do ảnh hưởng của dịch Covid-19 thì vẫn thực hiện theo biểu giá tại Quyết định số 648.

Đánh giá bài viết
Trường Hiếu - PC Trà Vinh

Bài viết liên quan