An toàn & Tiết kiệm điện

Công ty Điện lực Bình Dương triển khai sử dụng hệ thống theo dõi tình hình sử dụng điện các khách hàng thuộc nhóm Cơ sở Năng lượng trọng điểm

  • 15:41 - 18/05/2020
  • 458

Thực hiện văn bản số 1775/BCT-TKNL ngày 13/3/2020 của Bộ Công Thương gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc phối hợp triển khai sử dụng hệ thống theo dõi trực tuyến mức độ tiêu thụ điện của khách hàng thuộc danh mục cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm và cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước; theo đó, nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong việc thực hiện quy định của pháp luật về theo dõi, báo cáo sử dụng năng lượng điện đối với các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước cũng như việc kiểm tra, rà soát, lập danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã đưa vào vận hành hệ thống theo dõi trực tuyến mức độ tiêu thụ điện của khách hàng thuộc các đối tượng nêu trên tại địa chỉ http://sudungdien.evn.com.vn -gọi là Trang thông tin sử dụng điện.

Trang thông tin sử dụng điện hỗ trợ người dùng theo dõi tình hình sử dụng điện của cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm (có mức tiêu thụ điện năng bình quân/năm từ 3 triệu kWh/năm trở lên và từ 6 triệu kWh/năm trở lên) và nhóm khách hàng cơ quan hành chính theo từng Tỉnh/TP trên phạm vi toàn quốc (có mức tiêu thụ điện năng bình quân/năm từ 100.000 kWh/năm trở lên); ngoài ra, Trang thông tin cho phép báo cáo tổng hợp và chi tiết tình hình sử dụng điện của các khách theo từng tháng trong năm hiện tại và năm cùng kỳ; hỗ trợ người dùng xem và xuất dữ liệu báo cáo dưới các định dạng file ảnh, powerpoint, pdf, excel.
                                                      
                                                     
                                                                    
                                                                                     Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức tập huấn trực tuyến - Hướng dẫn sử dụng trang thông tin
                                                                                                                                        http://sudungdien.evn.com.vn
 


Để Trang thông tin sử dụng điện nhanh chóng đưa vào sử dụng và phát huy được những tiện ích hỗ trợ, Công ty Điện lực Bình Dương đã phối hợp Sở Công Thương Bình Dương – Thường trực Ban Chỉ đạo Bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp và thực hiện tiết kiệm trên địa bàn tỉnh Bình Dương, triển khai Trang thông tin trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
Vừa qua, Công ty Điện lực Bình Dương đã cử cán bộ tham gia buổi tập huấn trực tuyến sử dụng Trang thông tin vào ngày 28/4/2020 do Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức; cử cán bộ làm đầu mối phối hợp các Sở, Ban, Ngành trên địa bàn tỉnh khai thác Trang thông tin sử dụng điện; đăng ký mở tài khoản sử dụng cho một số CBCNV Công ty và Cán bộ Phòng Quản lý điện năng Sở Công Thương Bình Dương có liên quan để trực tiếp khai thác Trang thông tin.
Trong thời gian tới, Công ty Điện lực Bình Dương sẽ tiếp tục rà soát, cập nhật thường xuyên danh sách khách hàng sử dụng điện để quản lý, giám sát; thực hiện đồng bộ và chuẩn xác dữ liệu sử dụng điện lên Trang thông tin; phối hợp Sở Công Thương Bình Dương nhanh chóng khai thác hiệu quả Trang thông tin; hỗ trợ, khuyến cáo khách hàng thuộc đối tượng theo dõi của Trang thông tin có giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả hơn, góp phần nâng cao sản lượng điện tiết kiệm trên địa bàn quản lý.

Thái Hoàng My - PC Bình Dương
Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan