Dịch vụ

Nhiều lựa chọn cho khách hàng đóng tiền điện

  • 10:26 - 12/07/2020
  • 57

Nhiều lựa chọn cho khách hàng đóng tiền điện

            Thực hiện Văn bản số 621/VPUB-KT ngày 21/02/2019 của UBND TP cần Thơ triển khai thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt theo Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ. Công ty Điện lực TP Cần Thơ đã triển khai thực hiện thu tiền điện với nhiều hình thức cho khách hàng sử dụng điện lựa chọn.

 Riêng trên địa bàn quận Ô Môn, Điện lực Ô Môn cũng thực hiện triển khai thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt và ngưng thu tiền điện tại nhà khách hàng theo tinh thần chỉ đạo của Công ty Điện lực TP Cần Thơ. Trước tiên, thực hiện thí điểm không thu tiền điện tại nhà của các khách hàng thuộc phường Châu Văn Liêm quận Ô Môn sau đó sẽ triển khai rộng ra các phường còn lại trên địa bàn quận Ô Môn. Vào lúc 14h00 ngày 13/06/2020 tại UBND phường Châu Văn Liêm, Giám đốc Điện lực Ô Môn và các cán bộ chuyên môn đã làm việc với Lãnh đạo UBND phường Châu Văn Liêm và 13 trưởng khu vực để khiển khai về việc thay đổi hình thức thu tiền điện tại nhà khách hàng cho Lãnh đạo UBND phường và 13 trưởng khu vực hiểu để hỗ trợ Điện lực trong việc triển khai không thu tiền điện tại nhà và giải thích cho người dân thuộc khu vực mình quản lý hiểu về chủ trương triển khai thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt theo Nghị định 02/NĐ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ cho người dân trên địa bàn được rõ.

 

 

Triển khai thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt và ngưng thu tiền điện tại nhà khách hàng tại phường Châu Văn Liêm – quận Ô Môn – TP Cần Thơ 

Trong buổi triển khai tại phường Châu Văn Liêm. Điện lực Ô Môn cũng đã hướng dẫn sử dụng các hình thức thanh toán tiền điện như: Tự động thanh toán tiền điện hàng tháng, thanh toán qua internet banking, thanh toán qua điện thoại di động, thanh toán qua máy ATM, thanh toán tại các quầy thu cho Lãnh đạo phường và các trưởng khu vực nắm rõ để giải thích cho khách hàng sử dụng điện trên địa bàn mình quản lý biết chủ trương không dùng tiền mặt của Chính phủ hiện nay. 

 

 

Đánh giá bài viết
Lý Quốc Hưng - PC TP Cần Thơ

Bài viết liên quan